На овој страници можете пријавити незаконит рад правних, физичких и лица запослених у Инспекторату. Вашу пријаву можете упутити и путем телефонских линија 0800 50 612 (бесплатан позив) или на 051 456 140.

Шта пријава треба да садржи?

1. Подносилац пријаве - Ваше име, презиме и адресу пребивалишта.
2. Назив субјекта кога пријављујете - Назив субјекта (правног, физичког и лица запосленог у Инспекторату).
3. Адреса објекта/мјеста - Адреса објекта/мјеста гдје субјекат кога пријављујете обавља незаконит рад.
4. Садржај пријаве - Објасните незаконит рад који пријављујете што сажетије и прецизније.

Напомена:
Пријава ће бити процесуирана у складу са процедурама дефинисаним у Инспекторату и уколико не попуните рубрику “Подносилац пријаве“, у том случају подносилац пријаве неће моћи бити обавјештен о резултатима предузетих мјера. Непотпуне и нејасне пријаве неће се разматрати.

Образац за пријаву

Подносилац пријаве:
Назив субјекта кога пријављујете:
Адреса објекта/мјеста:
Садржај пријаве: