РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:12 12.02.2021

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста намјештеника

Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста намјештеника:

  • сарадник за административно-техничке послове, Подручно одјељење Добој, 1 извршилац и
  • приправник са високом стручном спремом, Сектор за правне, финансијске и информатичке послове, сједиште Инспектората, 1 извршилац

Јавни конкурс објављен је у дневним новинама Независне новине издање за 12.02.2021. године и остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Текст јавног конкурса можете преузети на сљедећем линку:

Текст јавног конкурса

Образац пријаве на јавни конкурс за намјештеника

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh