РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:33 25.08.2020

Пред почетак школске године појачане контроле

У циљу безбједности дјеце, а поводом почетка нове школске године, републички здравствени и просвјетни инспектори, као и инспектори у јединицама локалне самоуправе, од понедељка 24.08.2020. године почели су са превентивним контролама поштивања препорука Института за јавно здравство у образовним установама на територији Републике Српске.

Инспектори ће, између осталог, контролисати да ли је у образовним установама обезбјеђено упутство за правилно прање руку на мјесту гдје се перу руке, средства за дезинфекцију и да ли је на мјесту за дезинфекцију постављено упутство за правилну дезинфекцију руку, план са јасно дефинисаним протоколом ко и на који начин и кога обавјештава о евентуалној појави симптома код ученика, када и на који начин реагују (родитељи, ученици, наставно особље, остали запослени, школа...), да ли је обезбјеђена посебна просторија у којој се издваја дијете са симптомима у којој ће боравити до доласка родитеља, као и друго.

Према изјави вршиоца дужности главног републичког здравственог инспектора Милице Матијевић, Инспекторату Републике Српске није циљ кажњавање већ превенција, дакле улога инспектора у вршењу контрола у образовним установама би прије свега била савјетодавна до 1. септембра 2020. године, са обавезом да се уочене неправилности исправе до почетка школске године. Након почетка школске године инспектори ће вршити контроле придржавања свих мјера наведених у препорукама Института за јавно здравство, а у случају утврђивања неправилности предузимаће се прописане мјере.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh