РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:58 10.02.2021

У 2020. години забрањен увоз 81,7 тона воћа

Контрола воћа и поврћа у Републици Српској врши се у два сегмента, приликом увоза у спољнотрговинском промету и у унутрашњем промету у малопродаји.

Републичка фитосанитарна инспекција у спољнотрговинском промету, приликом увоза воћа и поврћа провјерава да ли пошиљку прати увјерење о здравственој исправности и цертификат који издаје надлежни орган земље извознице, а којим се потврђује да је пошиљка исправна, те врши органолепрички преглед пошиљке и узорковање производа за лабораторијске анализе.

Узорковање воћа и поврћа приликом увоза у Републику Српску врши се како би се утврдило да ли је исто здравствено исправно и безбједно за људску употребу. Највећи ризик код ових производа представља недозвољена количина пестицида, микотоксина и тешких метала и управо су то параметри на које се врше анализе.

Према подацима за 2020. годину приликом увоза узето је 1.685 узорака воћа, поврћа и житарица за исхрану људи за лабораторијске анализе. Након извршених анализа код осам пошиљки воћа утврђено је повећано присуство остатака пестицида изнад прописаних вриједности, због чега је забрањен увоз укупно 81,7 тона воћа.

Ријеч је о сљедећим пошиљкама: грепфурт поријеклом из Турске у количини од 4.100 кг, свеже мандарине поријеклом из Турске у количини од 42.316 кг, брескве поријеклом из Турске у количини од 17.700 кг, стоно грожђе поријеклом из Албаније у количини од 12.426 кг и свјежих краставаца поријеклом из Македоније и Албаније у количини од 5.201 кг.

Надлежни инспектори посебну пажњу посвећују производима сезонског карактера, који се интензивније увозе у одређеном краћем периоду. Рад инспектора на граници, стручна процјена ризика и правовремено идентификовање потенцијалних неправилности, најважнији су фактори који за крајњи циљ имају заштиту здравља потрошача.

Такође, важно је напоменути да се за пошиљке од којих су узети узорци за анализу забрањује стављање у промет, дистрибуција или прерада, све до доношења рјешења инспектора у складу са резултатима лабораторијског испитивања узорака. С обзиром на ову процедуру, у случајевима када се анализама утврди нека неправилност, не постоји ризик да је храна конзумирана, јер иста није ни била доступна потрошачима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh