РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Здравствена инспекција

 • Одређивање боловања спада у домен стручног рада здравствених радника што значи да здравствени инспектор нема надлежност да побија мишљење доктора медицине, поготово мишљење комисије која одобрава боловање преко тридесет дана.

  Инспектор може провјерити да ли је испоштована процедура давања боловања односно да ли су сви подаци унијети у медицинску документацију и да ли се временски поклапају али нема надлежност да нареди прекид боловања.

 • Здравствена инспекција нема надлежност да обавља надзор над стручним радом здравствених радника. Инспекција може провјерити да ли је пацијент уведен у евиденцију, које услуге су му пружене и да ли је за те услуге издат рачун, али не може оцјењивати квалитет пружене здравствене услуге.

  Законом о здравственој заштити (Службени гласник Републике Српске", број: 106/09) одређено је да стручни надзор над радом здравствених установа обавља Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, преко комисија или појединаца експерата. Захтјев за обављање ванредног стручног надзора може поднијети грађанин који није задовољан добијеном здравственом услугом и његова породица. Министар здравља цијени оправданост захтјева и одлучује о ванредном стручном надзору (члан 130. и члан 131.).

 • Законом о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима (Службени гласник Републике Српске", број: 46/04,74/04, 92/09),) у циљу заштите непушача и ризичних група, као што су малољетна лица, труднице и старија лица од пасивног пушења, забрањено је пушење дувана и дуванских производа на јавним мјестима.

  У смислу овог закона, јавним мјестима сматрају се установе гдје се пружају услуге за јавност и мјеста гдје се окупља више људи, укључујући:

  а) васпитно-образовне установе као што су: јаслице, вртићи, основне и средње школе, факултети и универзитети и друге образовне установе,

  б) установе за смјештај и боравак ученика и студената као што су: студентски домови, хостели за младе и друге установе гдје се примају и смјештају малољетна лица,

  в) здравствене установе одређене Законом о здравственој заштити и социјалне установе као што су: болнице, амбуланте, рехабилитациони центри, домови за незбринуту дјецу, домови за лица са менталним и физичким поремећајима, старачки домови укључујући и чекаонице у оквиру ових објеката и других установа гдје се пружају услуге здравствене или социјалне заштите

  г) државне, административне, правосудне установе као што су: институције Републике Српске, градски и општински органи, судови и друге установе у којима се пружају државне, административне и правне услуге,

  д) културне установе као што су: позоришта, биоскопи, спортске установе, радио и телевизијски студији и друге установе у којима се одржавају културне и спортске манифестације, такмичења, рекреативне или забавне активности,

  ђ) ресторани, роштиљнице, посластичарнице, и други објекти у којима се припремају, продају и послужују јела,

  е) средства јавног превоза као што су: возови, аутобуси, службена возила, авиони, такси, лифтови, кабине жичара, и друга средства јавног превоза,

  ж) радна мјеста као што су: у фабрикама, предузећима, у правним лицима и другим мјестима гдје се обавља процес рада,

  з) мјеста привремено доступна јавности као што су: објекти за јавне презентације, телевизијске преносе,

  и) банке, поште, продавнице, јавни тоалети и објекти у којима се организују игре на срећу ( томболе, аутомати и кладионице),

  ј) објекти за пружање хигијенских услуга, његу и уљепшавање лица и тијела.

  Пушење је дозвољено у посебно одређеним просторијама за пушење, које су одвојене од непушачког подручја, и у складу са овим законом означене знаком који јасно указује да се ради о просторији за пушење.

  Надзор над примјеном овог закона обавља здравствено-санитарна инспекција, инспекција рада, комунална полиција и полиција, и то:

  - Здравствено-санитарна инспекција у објектима из тачака а), б), в), ђ) и ј)

  - Инспекција рада у објектима из тачака г) и ж)

  - Комунална полиција у објектима из тачака д), ђ), з) и и)

  - Полиција у објектима и средствима из тачака д), е) и з).

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh