РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Директор

вршилац дужности директора

Mr ph Данијела Батар, спец. фармације

Лични подаци:
 • Рођена 07. јула 1978. године у Бањој Луци
 • Дипломирала 2006. године на Медицинском факултету у Бањој Луци, смијер фармација са стеченим звањем магистра фармације
 • 2016. године стиче звање специјалиста фармације након завршене специјализације из области "Токсиколошка процјена ризика од загађивања животне средине" на Фармацеутском факултету у Београду
 • Удата, мајка троје дјеце
Професионална каријера:
 • 2006. магистар фармације у служби фармацеутике, набавке, припрема и реализација тендера за фармацеутске и медицинске производе у веледрогерији "Крајиналијек" Бања Лука,
 • 2008. руководилац апотеке и одговорно лице у апотеци "Крајиналијек" Бања Лука
 • 2010. руководилац апотеке и одговорно лице у апотеци "Про-медика 2" Бања Лука
 • 2014. републички здравствени-фармацетуски инспектор у Инспекторату Републике Српске
 • 2018. вршилац дужности директора Инспектората Републике Српске
Учешће у пројектима:
 • Оперативна акција Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине (Интерпол) за спречавање кријумчарења лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини
 • Међународни пројекат "Стратегија управљања хемикалија" у Стокхолму и представљање Инспектората Републике Српске
 • Међународни тренинг програм "Стратегије управљања хемикалијама" у Бангкоку, израда и представљање пројекта за Инспекторат Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh