РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Техничкој инспекцији

Републичка техничка инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: енергетику, енергенте, опрему под притиском, рударство и геологију и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка техничка инспекција контролише:

  • производњу, пренос, дистрибуцију и кориштење електричне енергије, те изградњу и одржавање електроенергетских објеката,
  • производњу и експлоатацију посуда под притиском, котловска постројења, термо и хидро електране, индустријске енергане, градске и друге топлане,
  • извођење радова у рударству, пројектовање, експлоатацију и прераду минералних сировина, изградњу и одржавање рударских објеката, постројења и уређаја, безбједност на раду и заштиту здравља у области рударства,
  • квалитет течних нафтних горива
  • геолошка истраживања и вршење геолошких послова при експлоатацији минералних сировина и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh