РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Конкурси и набавке

Пријава на јавни конкурс за немјештенике

Извјештаји о проведеним поступцима набавки - 2020

Извјештај о проведеном поступку набавке канцеларијских материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за кречење

Извјештај о проведеном поступку набавке осигурања

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дезинфекције

Извјештај о проведеном поступку набавке рефлектујућих прслука

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације

Извјештај о проведеном поступку набавке средстава за дезинфекцију

Извјештај о проведеном постпуку набавке услуге сервисирања и одржавања лифтова

Извјештај о проведеном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке тестова за детекцију ГМО у соји и кукурузу

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга изнајмљивања инфраструктуре

Извјештај о проведеном поступку набавке службних легитимација

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања система за евиденцију присуства

Извјештај о проведеном поступку набавке тонера

Извјештај о проведном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци и Добоју

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дезинфекције Управе

Извјештај о проведеном поступку набавке заштитне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга праћења возила путем ГПС уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословног простора

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације и дезинсекције

Извјестај о проведеном директном поступку набавке услуга дезинфекције

Извјештај о проведном поступку набавке ВПС услуга

Извјештајо проведеном поступку набавке печата

Извјештај о проведеном поступку набавке штампаних образаца

Извјештај о проведеном поступку набавке резервног дијела за сториџ систем

Извјештај о провденом поступку набавке дневних новина и часописа

Извјештај о проведеном поступку набавке лиценцирања Фортинет уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке допуна за плаћање путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга изнајмљивања и одржавања инфраструктуре

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору и Источном Сарајеву

Извјештај о проведеном директном поступку набавке водоинсталатерских услуга

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пакетића

Други дио извода из Плана јавних набавки за 2020. годину

На линку доле можете преузети други дио Извода из Плана јавних набавки Републичке управе за инспекцијске послове за 2020. годину.

Извод из Плана јавних набавки за 2020. годину - други дио

Реализација уговора - 2020

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац релизације уговора на дан 31.01.2020.

Образац реализације уговора на дан 28.02.2020.

Образац реализације уговора на дан 30.04.2020.

Образац реализације уговора на дан 31.05.2020.

Образац реализације уговора на дан 22.07.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линковима доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђачау слиједећим поступцима:

Одлука - набавка горива

Одлука - сервисирање моторних возила у Добоју

Одлука - сервисирање моторних возила у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке осигурања.

ЛОТ 1 - осигурање радника

ЛОТ 2 - осигурање пословних простора

ЛОТ 3 - осигурање моторних возила

ЛОТ 4 - осигурање опреме

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети слиједеће одлуке о избору најповољнијег понуђача:

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке канцеларијског материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке тонера.

Одлука

Одлука о поништењу поступка набавке

На линку испод можете преузети Одлуку о поништењу поступка набавке канцеларијског и материјала за одржавање хигијене.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга праћење возила путем ГПС уређаја.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословног простора.

Одлука

Јавни позив

На линковима испод можете преузети јавне позиве за набавке неприоритетних услуга, односно услуга из Анекса II, дио Б, Закон о јавним набавкама.

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка стручног усавршавања

Набавка услуга смјештаја

Извод из Плана јавних набавки за 2020. годину

На линку доле можете преузети Извод из Плана јавних набавки Републичке управе за инспекцијске послове за 2020. годину.

Извод из Плана јавних набавки за 2020. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавкерачунарске опреме.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку набавке мрежне опреме.

Одлука

Реализација уговора - 2019.

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 30.12.2019.

Образац реализације уговора на дан 12.11.2019.

Образац реализације уговора на дан 30.06.2019.

Образац реализације уговора на дан 10.04.2019.

Образац реализације уговора на дан 28.02.2019.

Извјештаји о проведеним поступцима набавки - 2019.

Извјештај о проведеном директном поступку набавке новогодишњег материјала

Извјештај о проведеном директном поступку набавке еспресо кафе

Извјештај о проведеном директном поступку набавке брава

Извјештај о проведеном директном поступку набавке водоинсталатерских услуга

Извјештај о проведеном директном поступку набавке торби за лаптопе

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања система гријања

Извјештај о проведеном постуку набавке и уградње теписона

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини, Приједору и Требињу

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања функционисања серверске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке наљепница

Извјештај о проведеном поступку набавке филтера за усисивач

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга прања моторних возила у Бијељини

Извјештај о проведеном директном поступку набавке допуне за плаћање путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге сервисирања и одржавања моторних возила у Требињу

Извјештај о проведеном директном поступку набавек материјала за кречење

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања

Извјештај о проведеном директном поступку набавке печата и кутија за печате

Извјештај о проведеном поступку набавке и монтаже клима уређаја у Добоју

Извјештај о проведеном поступку сервисирања и чишћења клима уређаја у Источном Сарајеву

Извјештај о проведеном постуку набаве тонера

Извјештај о проведеном потпуку набавке горива

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација

Извјештај о проведеном директном поступку набавке теписона

Извјештај о проведеном директном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга одржавања система евиденције присустности на раду и коришћења апликације

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга уградње клима уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга поправке фрижидера

Извјештај о проведеном директном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке преносних каса за новац

Извјештај о проведеном директном поступку набавке допуне за наплату путарине за цесте Републике Српске

Извјештај о проведеном директном поступку набавке ситног инвентара

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга процјене

Извјештај о проведеном директном поступку набавке ТАГ уређаја и допуне за наплату путарина за цесте Федерације БиХ

Извјештај о проведеном поступку набавке потрошних дијелова за усисивач

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске и мрежне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке боца аромата

Извјештај о проведеном директном поступку набавке мрежне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге поправке машине за прање суђа

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци и Добоју

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословног простора

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга израде акта о процјени ризика

Извјештај о проведеном поступку набавке дневних новина за 2019.

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга дератизације и дезинсекције

Извјештај о проведеном директном поступуку услуга одржавања и сервисирања лифтова

Извјештај о проведеном поступку набавке VPS услуге

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга праћења возила путем ГПС уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге одржавања моторних возила у Добоју

Извјешај о проведеном директном поступку набавке мрежног уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке водоинсталатерских услуга

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге поправке врата

Извјештај о проведеном директном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору (ЛОТ 1) и Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источном Сарајеву (ЛОТ 2).

Одлука ЛОТ 1

Одлука ЛОТ 2

Одлука о поништењу поступка набавке

На линку испод можете преузети Одлуку о поништењу поступка набавке услуга надоградње Инспекцијског информационог система - IMS.

Одлука

Одлука о поништењу поступка набавке

На линку испод можете преузети Одлуку о поништењу поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источном Сарајеву.

Одлука

Одлука о поништењу поступка набавке

На линку доле можете преузети Одлуку о поништења поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга надоградње Инспекцијском информационог система - IMS.

Одлука

Одлуке о избору најповољнијих понуђача

На линковима испод можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача:

Набавка рачунарске опреме

Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске опреме

Набавка услуга осигурања

ЛОТ 1: Колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја,

ЛОТ 2: Осигурање пословних простора,

ЛОТ 3: Осигурање моторних возила,

ЛОТ 4: Осигурање опреме

Јавна лицитација

На линку доле можете преузети објаву јавне лицитације контејнера.

Јавна лицитација

Јавни позиви

На линковима доле можете преузети јавне позиве за набавке у 2019. години.

Јавни позив - Набавка услуга ванредног љекарског прегледа

Јавни позив - Набавка услуга смјештаја за 2019

Јавни позив - Набавка услуга стручног усавршавања за 2019

Јавни позив - Набавка услуга техничког прегледа за 2019.

Преговарачки поступак набавке Инспекцијског информационог система- ИМС

Тендерска документација-надоградња ИМС

Прилог I ТД-пројектни задатак

Одлуке о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга израде акта о процјени ризика, Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бања Луци и Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Добоју.

Одлука - акт о процјени ризика

Одлука - одржавање МВ Бања Лука

Одлука - одржавање МВ Добој

Одлука - одржавање МВ Бијељина

Одлука - одржавање МВ Приједор

Одлука - одржавање МВ Требиње

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке физичког и техничког обезбјеђења пословног простора.

Одлука

Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину

На линку доле можете преузети Извод из Плана јавних набавки Републичке управе за инспекцијске послове за 2019. годину.

Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину

Допуна Извода из Плана јавних набавки за 2019. годину

На основу члана 17. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо извод из измјене Плана јавних набавки за 2019. годину.

Извод из измјене Плана јавних набавки за 2019. годину

Реализација уговора - 2018.

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 31.12.2018.

Образац реализације уговора на дан 30.11.2018.

Образац реализације уговора на дан 30.09.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.08.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.07.2018.

Образац реализације уговора на дан 30.06.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.05.2018.

Образац реализације уговора на дан 15.05.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.03.2018.

Образац реализације уговора на дан 28.02.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.01.2018.

Извјештаји о проведеним поступцима набавки - 2018.

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга растерећења платформе ИМС-а

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пакетића

Извјештај о проведеном поступку набавке мрежне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке анализе Инспекцијског информационог система IMS

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга преношења намјештаја и одвоза теписона на депонију

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга прања моторних возила у Бијељини

Извјештај о проведеном директном поступку набавке телефона

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге штампања фото тапете

Извјештај о проведеном поступку набавке намјештаја

Извјештај о директном проведеном потупку набавке убодних термометара

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сервисирања и поправке клима уређаја у Одјељењу Приједор

Извјештај о проведеном поступку набавке горива

Извјештај о проведеном поступку набавке осигурања

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге кречења

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга поправке клима уређаја и гријања у ПО Бања Лука

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга уништавања документационе грађе

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке канцеларијског и материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга прања тепиха

Извјештај о проведеном поступку набавке сандучића са кључем

Извјештај о проведеном поступку набавке застава и наљепница

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке боца аромата

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга пресвлачења намјештаја

Извјештај о проведеном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном директном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга одржавања система евиденције присутности

Извјештај о проведеном поступку набавке детерџената

Извјештај о проведеном поступку набавке ситног инвентара

Извјештај о проведеном директном поступку набавје љепила

Извјештај о проведеном директном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке водоинсталатерског материјала

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге физичког и техничког обезбјеђења пословног простора

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања и сервисирања лифтова

Извјештај о проведеном директном поступку набавке улазница

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањој Луци

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сређивања документационе грађе

Извјештај о проведеном директном поступку набавке дневних новина и часописа

Извјештај о проведеном директном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву и Требињу

Извјештај о проведеном директном поступку набавке поклон картица

Извјештај о проведеном директном поступку набавке допуна за електронску наплату путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе

Одлука о поништењу набавке

На линку доле можете преузети Одлуку о поништењу набавке услуге праћења возила путем ГПС уређаја

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске опреме.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке мрежне опреме.

Одлука

Одлука о избору наповољнијих понуђача

На линку доле можете преузети Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке намјештаја.

Одлука - намјештај

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке осигурања:

ЛОТ 1 - Колективно осигурање запослених од посљедица несрећног случаја

ЛОТ 2 - Осигурање пословних простора

ЛОТ 3 - Осигурање моторних возила од аутоодговорности и каско осигурање.

ЛОТ 4 - Осигурање имовине

Обавјештење - ЛОТ 1

Обавјештење - ЛОТ 2

Обавјештење - ЛОТ 3

Обавјештење - ЛОТ 4

Одлуке о избору наповољнијих понуђача

На линковима доле можете преузети одлуке о избору најбољих понуђача у поступцима набавке, горива, услуга осигурања (ЛОТ 1-4) и канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене.

Одлука - гориво

Одлука - осигурање ЛОТ 1

Одлука - осигурање ЛОТ 2

Одлука - осигурање ЛОТ 3

Одлука - осигурање ЛОТ 4

Одлука - канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене

Одлука о поништењу набавке

На линку доле можете преузети Одлуку о поништењу набавке горива за потребе службених возила Републичке управе за инспекцијске послове.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословнг простора.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Требињу

Одлука о избору

Одлуке о поништењу поступка набавке

На линковима испод можете преузети Одлуку о поништењу поступка набавке одржавања моторних возила у Источном Сарајеву и Одлукуо поништењу поступка набавке одржавања моторних возила у Бањој Луци.

Одлука о поништењу - И. Сарајево

Одлука о поништењу - Бања Лука

План јавних набавки за 2018. годину

На линку доле можете преузети извод из Плана јавних набавки Републичке управе за инспекцијске послове за 2018. годину.

Извод из Плана јавних набавки за 2018. годину

Јавни позив за достављање понуда за 2018. годину

Набавка услуга стручног усавршавања

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Извјештаји о проведеним поступцима набавки

Извјештај о проведеном поступку набавке пакетића
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга обезбјеђења имовине
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправка опреме
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања моторног возила
Извјештај о проведеном поступку набавке услуге одржавања и сервисирања лифтова
Извјештај о проведеном поступку набавке негазиране воде
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације
Извјештај о проведеном поступку набавке телефонских апарата
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга обезбјеђења
Извјештај о проведеном поступку набавке моторних возила
Обавјештење о додјели уговора - канцеларијски материјал
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање клима уређаја
Извјештај о проведеном поступку набавке - потрепштине за угоститељство
Обавјештење о поништењу поступка набавке - услуге одржавања и поправки
Извјештај о проведеном поступку набавке - штампани материјали
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање рачунарске опреме
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Добоју
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Приједору
Извјештај о проведеном поступку набавке факсимила за фитосанитарну инспекцију
Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене
Извјештај о проведеном поступку набавке - усисивачи
Извјештај о проведеном поступку набавке - услуге кречења
Извјештај о проведеном поступку набавке - ауто гуме и патоснице
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Требињу
Извјештај о проведеном поступку набавке бојлера
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање возила у Источном Сарајеву
Извјештај о проведеном поступку набавке услуге дубинског чишћења

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге одржавања система за евиденцију

Извјештај о проведеном поступку набавке читача картица

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке тонера и канцеларијског материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања инсталација гријања

Извјештај о проведеном поступку набавке горива за потребе службних возила

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за ситне поправке

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сервисирања клима уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном директном поступку Набавке израде монтажних преграда и осталих занатских завршних радова

Извјештај о проведеном директном поступку набавке полица

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања за потребе Републичке управе за инспекцијске послове

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку монтаже, демонтаже и сервисирања клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке печата и факсимила

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга надоградње апликације за евиденцију присуства

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке - услуга одржавања моторних возила у Подручном одјељењу Приједор

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе.

Извјештај о проведеном поступку набавке водоводних инсталација.

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга превоза.

Извјештај о проведеном поступку набавке и уградње ГПС уређаја и праћење возила.

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске и мрежне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за ситне поправке

Извјештај о проведеном поступку набавке норвешких радијатора

Извјештај о проведеном поступку набавке детерџената

Извјештај о проведеном поступку набавке пакетића

Извјештај о проведеном поступку набавке обавезне опреме у возилима

Извјештај о проведеном поступку набавке угоститељских потрепштина.

Извјештај о проведеном поступку набавке поклон карица

Извјештај о проведеном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања система гријања

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања и сервисирања лифтова

Извјештај о проведеном поступку набавкематеријала за поправке

Извјештај о проведеном поступку набавкеуслуга поправке алуминијских врата

Извјештај о проведеном поступку набавкеуслуга поправке водокотлића

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Добоју

Извјештај о проведеном поступку набавке дневних новина и часописа

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења

Извјештај о проведеном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправке столица

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга електронске наплате путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке заштитне одјеће за инспекторе

Извјештај о проведеном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном поступку набавке мрежних штампача

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања система евиденције присутности на раду

Извјештај о проведеном поступку набавке осигурања

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке намјештаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге прања моторних возила у Бијељини

Извјештај о проведеном директном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном директном поступку набавке инвертора

Извјештај о проведеном директном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке норвешких радијатора

Извјештај о проведеном поступку набавке зглобних мердевина

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бијељини и Приједору

Извјештај о проведеном поступку набавке квака

Извјештај о проведеном поступку набавке гријалица

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке улазница за балет на леду

Извјештај о проведеном директном поступку набавке водоинсталатерских услуга

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга поправке намјештаја

Извјештај о проводеном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправке кухињских уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пакетића за дјецу

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга праћења моторних возила путем GPS уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке потрепштина за Подручно одјељење Бања Лука

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци

Реализација уговора - 2017.

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 30.04.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.05.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.06.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.07.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.08.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.09.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.10.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.11.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.12.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга праћења возила путем ГПС уређаја.

Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци путем отвореног поступка.

Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавке тонера путем конкурентског поступка.

Одлука о избору

Обавјештење о избору

На линковима испод можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бијељини и Приједору, за ЛОТ1 и ЛОТ2.

Одлука ЛОТ 1

Одлука ЛОТ 2

Одлуке о избору најповољнијег понуђача

На ликовима доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавкеуслуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме и осигурања функционисања серверске опреме.

Одлука о избору ЛОТ 1

Одлука о избору ЛОТ 2

Одлуке о избору најповољнијег понуђача

На ликовима доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавке колективног осигурања радника од посљедица несрећног случаја, осигурања пословних простора, осигурања моторних возила од аутоодговорности и каско осигурања и осигурања опреме.

Одлука о избору ЛОТ 1

Одлука о изборуЛОТ 2

Одлука о избору ЛОТ 3

Одлука о избору ЛОТ 4

Образац пријаве на јавни конкурс

На линку доле можете преузети образац пријаве на јавни конкурс за намјештенике.

Образац

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске и мрежне опреме.

Одлука о избору

Реализација уговора

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 31.03.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословног простора и Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Добоју.

Одлука обезбјеђење

Одлука одржавање моторних возила

План јавних набавки

У складу са чл. 17. став (2) Закона о јавним набавкама на линку доле можете преузети Извод из Плана јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки 2017.

Реализација уговора

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 31.01.2017.

Јавни позив на достављање понуда

На ликну доле можете преузети Јавне позиве за достављање понуда у поступцима јавне набавке неприоретних услуга стручног усавршавања, техничког прегледа и услуга смјештаја.

Набавка услуга стручног усавршавања

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.12.2016. године.

Образац реализације

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку: Набавка, уградња ГПС уређаја и праћења возила путем истих, број 24.013/404-44/16 од 01.11.2016. године.

Одлука

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 30.11.2016. године.

Образац реализације

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.10.2016. године.

Образац реализације

Јавни позив на достављање понуда

На ликну доле можете преузети Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга стручног усавршавања број 24.013/404-42-2/16.

Набавка услуга стручног усавршавања

Јавни позив на достављање понуда

На ликновима доле можете преузети Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга техничког прегледа број 24.013/404-40-2/16 и Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга смјештаја број 24.013/404-41-2/16.

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора ЛОТ 2: Осигурање пословних простора.

Обавјештење

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.07.2016. године.

Образац реализације

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку Набавке тонера, канцеларијског и материјала за одржавање хигијене, број 1030-1-1-21-5-23/16

Обавјештење

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке осигурања ЛОТ 1: Колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја, број: 1030-1-2-17-5-22/16

Обавјештење

Одлука о избору наповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге осигурања пословних простора.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора за набавку горива за потребе службених возила Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Обавјештење

Оглас - набавка опреме

На линку доле можете преузети оглас за набавку опреме за инспекцијски надзор у склопу пројекта "Унапређење инвестиционе климе и институционално јачање - ICIS".

Оглас

Обавјештење о набавци услуга сервисирања и одржавања моторних возила

Обавјештење о набавци услуга сервисирања и одржавања моторних возила за Подручна одјељења Инспектората Републике Српске у Бањалуци:
Обавјештење

Обавјештење о додјели уговора


На линку испод можете преузети Обавјештење о додјели уговора за ЛОТ 3: Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини.
Обавјештење

Поништење поступка набавке
На линковима испод можете преузети Обавјештење и Одлуку о поништењу поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору, Источном Сарајеву и Требињу.
Обавјештење
Одлука

Поништење поступка набавке
На линковима испод можете преузети Обавјештење и Одлуку о поништењу поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добоју.
Обавјештење
Одлука

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh