РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Главни инспектор

Главни републички шумарски инспектор

Станислав Кузмановић

Лични подаци:

  • Рођен 26. септембра 1981. године у Новој Градишци, Република Хрватска
  • Дипломирао 2011. године на Шумарском факултету у Бањој Луци

Професионална каријера:

  • 2013. 2016. обављао послове инжењера шумарства у ШГ Чемерница Кнежево
  • 2016. 2020. управник радне јединице у ШГ Бања Лука
  • 2020. 2021. обављао послове унутрашње контроле у дирекцији ЈП Шуме Републике Српске Одјељење Бања Лука
  • Април 2021. главни републички шумарски инспектор у Инспекторату Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh