РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Интегрисано управљање границом

Концепт интегрисаног управљања границом (ИУГ) обухвата координацију и сарадњу међу свим релевантним службама и агенцијама које су укључене у надзор границе и контроле на граници, како би се успоставио дјелотворан, ефикасан и интегрисан систем управљања границом, те унаприједила контрола и сигурност граница.

Циљ ИУГ је функционалнији и ефикаснији систем управљања границом, што ће резултирати бржим и сигурнијим протоком прекограничног промета особа и роба, мањим задржавањима на граничним прелазима, бољим увидом у прекогранични промет, унапређењем квалитета граничних контрола, побољшањем услова за рад служби укључених у граничне контроле, ефикаснијом заштитом државне границе.

Инспекторат Републике Српске је у систем ИУГ укључен посредством републичке фитосанитарне инспекције, која врши надзор при увозу, извозу и провозу биља, биљних производа и регулисаних објеката, ђубрива и оплемењивача земљишта и средстава за заштиту биља, односно фитофармацеутских средстава, на шест граничних прелаза за друмски саобраћај, а по потреби и на прелазима жељезничког, ријечног и ПТТ саобраћаја у Републици Српској.

У циљу представљања и разумијевања надлежности, овлашћења, координације активности и међусобне сарадње свих органа и служби које учествују у граничној контроли, израђен је Приручник за рад на граничним прелазима у Босни и Херцеговини који можете преузети кликом на назив Приручника.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh