РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Инспекција за заштиту од пожара

  • Републички инспектори заштите од пожара Инспектората и општинске, односно градске организационе јединице за заштиту од пожара - ватрогасне јединице, врше поједине стручне послове надзора који се односе на благовременост и повећање ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и исправност водозахвата, хидраната, апарата за гашење пожара, димовода, одлагања запаљивих течности и гасова и других запаљивих материјала у подрумима, на таванима и другим мјестима која представљају опасност, проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, апаратима, забрану коришћења отвореног пламена и пушења на пожарно угроженим мјестима.

  • У складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике Српске", број: 71/12), контролу реализације и утрошак прикупљених средстава за реализацију техничког опремања ватрогасних јединица врше инспектори за заштиту од пожара при Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

  • У градском подручју не смију се вршити наведене радње што је и санкционисано у складу са Законом о комуналним дјелатностима. У руралном подручју општине/града ове радње се смију вршити уз обавјештење и обезбјеђење од стране надлежне ватрогасне јединице. Иначе, уз службену забиљешку полиције са терена, ове радње су санкционисане и у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

  • У складу са Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, пиротехничка средства спадају у експлозивне материје, те испуњеност услова за регистрације предузећа за трговински промет, издавање одобрења за набавку, превоз и ускладиштавање и надзор над радом тих предузећа врше инспектори Центра јавне безбједности МУП-а.

  • У складу са Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске", број: 78/11) и припадајућим Правилницима, Министарство унутрашњих послова утврђује услове локације, пројектоване и изведене заштите и издаје сагласности у поступку прибављања одобрења од органа за послове грађења. Резервоари под притиском се могу ставити у функцију (прво пуњење) на основу наведених сагласности и прегледа и одобрења термоенергетског инспектора.

  • Обавезе спровођења мјера исправности ових инсталације су у надлежности Заједница етажних власника, а надзор врше општински, односно градски органи управе надлежни за инспекцијске послове у складу са Законом о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске", број: 101/11). Локалне заједнице доносе Одлуке о комуналном реду, Одлуке о димњачарској дјелатности, Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, а према Закону о комуналним дјелатностима и Закону о одржавању зграда.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh