РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Пољопривредна инспекција

 • Висина накнаде за извршени здравствени преглед пошиљки биља које се извозе, увозе и провозе, зависно од врсте пошиљке, утврђује се на основу Одлуке о висини накнаде за извршене прегледе пошиљака у промету преко границе Републике Српске (Службени гласник РС, број: 69/2005). Новчани износи утврђени у овој Одлуци уплаћују се приликом подношења захтјева за фитосанитарни преглед пошиљака, у виду уплатнице која се прилаже уз захтјев, а средства остварена по основу накнаде за обавезни здравствени преглед су приход Буџета Републике Српске.

 • Субјекти могу да увозе садни материјал који има:

  • цертификат о производњи садног материјала,
  • документ о здравственом стању, издат од надлежног органа земље извознице,
  • фитосанитарни цертификат (допунска изјава тј. рубрика 11 обавезна),
  • декларација,
  • дозвола за увоз од Министарства пољопривреде(РС, ФБиХ, Д. Брчко)
 • Пошиљке сјемена које се увозе мора пратити:

  • отпремница (са подацима о количини поједине сорте или партије),
  • фитосанитарни цертификат (уредно попуњен, допунска изјава обавезна),
  • ОЕЦД цертификат (сјеме биљних врста које нису обухваћене системом ОЕЦД цертификације, као и увоз сјемена из земаља које нису чланице ОЕЦД мора да прати документ о сортности издат од надлежног органа земље извознице),
  • ИСТА цертификат,
  • декларација,
  • дозвола за увоз од Министарства пољопривреде (РС, ФБиХ, Д. Брчко)

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh