РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:42 16.10.2018

16. октобар Свјетски дан хране

Индустрија хране једна је од највећих и најважнијих на свијету, те са повећавањем популације расте и потребе за храном која испуњава прописане захтјеве квалитета. Поводом обиљежавања 16. октобра Свјетског дана хране, желимо указати на чињеницу да без обзира гдје живимо и чиме се бавимо, свима нам је заједничко да свакодневно конзумирамо различите производе и наш заједнички интерес је да ти производи буду безбједни и квалитетни.

Уобзирујући различите фазе у технолошком поступку производње хране, за коначан производ је од кључног значаја поштивање добре произвођачке праксе у сваком сегменту, од узгоја сировина, прераде, складиштења, транспорта, до припреме готовог производа. Управо у том циљу, свакодневним радом контролних органа настојимо унаприједити систем контроле од њиве, до трпезе, односно од самог произвођача до крајњег потрошача.

Пољопривредна, ветеринарска и инспекција за храну Републике Српске у оквиру редовних активности годишње изврше на хиљаде контрола и узоркују на хиљаде различитих производа и сировина за лабораторијске анализе. Ријеч је о комплексном систему надзора, у чему се и огледа важност коју имају контролни органи.

Произвођачи су дужни документовати и означавати сваки корак производње путем сљедивости, од улаза сировине до излаза и дистрибуције готовог производа. Инспекција проводи контролу наведених поступака у оквиру редовног надзора, те у случајевима утврђених неусаглашености, трагом сљедивости утврђује узрок и налаже његово отклањање. Проценат неправилности које се утврде у складу је са стањем у земљама окружења.

Утврђивање здравствено неисправне хране је у пракси много рјеђе од утврђивања разних пропуста који за посљедицу могу имати неисправну храну, као што су нередовно обављање санитарних прегледа лица која рукују са храном, неадекватна хигијена простора и опреме, нередовно испитивање сировина и готових производа и слично. Превентивним контролама инспектори свакодневно спречавају настанак таквих пропуста и тиме штите колективна права и здравље потрошача.

Основни циљ инспекцијског надзора је да храна која се прометује у Републици Српској буде здравствено исправна и безбједна за људску употребу, а у складу са параметрима који су дефинисани бројним прописима у области хране.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh