РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:53 23.10.2018

Активности инспекције на превенцији од тровања оловом

Поводом обиљежавања међународне седмице превенције тровања оловом, републичка здравствена инспекција је као и претходних година вршила циљано узорковање предмета опште употребе ради испитивања садржаја олова.

У производима као што су играчке и козметика, боје које се користе могу да садрже олово, те су из тог разлога ове године узорковане управо те врсте производа. Са тржишта је узето више узорака различите намјене. Предмет лабораторијске анализе биле су дрвене бојице из Кине, фломастери из Италије, пластелин и стаклене боце из Србије, боја за косу из Словеније и Француске. Испитивање је извршио Институт за јавно здравство Републике Српске и свих 12, узорака су оцијењени као здравствено исправни и безбједни за употребу.

Надлежна инспекција приликом контрола посебну пажњу посвећује предметима са којима дјеца долазе у свакодневни контакт, с обзиром да се ради о најрањивијој популацији као и чињеници да у том периоду немају до краја развијене хигијенске навике.

Такође, за шест мјесеци ове године приликом увоза републичка здравствена инспекција је узела 422 узорка предмета опште употребе, као што су козметика, играчке, посуђе, прибор за јело, средства за одржавање хигијене, код којих су испитиване миграције тешких метала, садржај фталата, отпуштање боја, параметри хигијенске и микробиолошки исправности и друго. Лабораторијским анализама нису утврђене неправилности када је ријеч о миграцијама тешких метала. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републичлки инспектори су присутни на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

На основу резултата анализа код свега, девет пошиљки предмета опште употребе утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз.

Републичка здравствена инспекција је и у претходним годинама вршила испитивање предмета опште употребе на миграције тешких метала, као што су олово, кадмијум, хром, никл и други. Испитиване су различите врсте производа, играчаке од пластике, дрвета, метала, текстила, гуме, као и играчаке које су комбиноване од наведених материјала, затим козметички производи, посуђе, салвете, школски прибор.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh