РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:34 25.04.2019

Безбједно радно мјесто приоритет и послодаваца и радника

Поводом обиљежавања 28. априла, Свјетског дана безбједности и здравља на раду, Инспекторат Републике Српске још једном жели подсјетити послодавце и раднике на значај придржавања мјера заштите на раду, а како би се очувало здравље радника.

Живот, здравље и очување радних способности, вриједности су од посебног интереса које директно утичу на привредни развој цијелог друштва. Послодавци су обавезни да организацијом и спровођењем мјера заштите на раду осигурају услове за безбједан рад, а радници да поступају у складу са прописаним правилима, изводе радне задатке на правилан начин и користе одговарајућу заштитну опрему.

Безбједно радно мјесто треба да буде приоритет и послодаваца и радника. Добра заштита на раду повећава продуктивност и конкурентност послодавца, те успјешност остваривања пословних планова и циљева. На тржишту рада, здрави радници имају дужу радну способност и радно ангажовање, док се из угла здравствене заштите смањује број радника на боловању и трошкови лијечења. Радно способни и активни грађани доприносе расту прихода, економском и привредном просперитету друштва.

За прва три мјесеца 2019. године у Републици Српској догодило се 17 тежих повреда на раду, и то: двије у грађевинарству, једна у електропривреди, двије у шумарству и дрвној индустрији и 12 у осталим дјелатностима, као што су трговина, култура, просвјета и друго. У посматраном периоду догодило се и пет смртних повреда на раду, три у грађевинарству и двије у рударству.

Свакодневним превентивним радом на терену инспектори настоје да поред предузимања корективних мјера, кроз едукативно дјеловање упознају послодавце и раднике са њиховим правима, обавезама и начином на који могу заједно унаприједити услове рада у Републици Српској.

У циљу подизање свијести о значају поштивања, унапређивања и примјењивања мјера заштите и здравља на раду републичка инспекција рада је у 2018. години реализовала инспекцијску кампању под називом "Градимо безбједно-радимо без ризика", са посебним акцентом на радове на висини. Кампања је првенствено била усмјерена према малим и средњим пословним субјектима у области грађевинарства који нису довољно упознати о присутним ризицима од повреда на раду и о значају примјене прописаних мјера заштите и здравља на раду. Током мјесец дана кампање, 20 инспекцијских тимова извршило је око 480 превентивних контрола на активним градилиштима и код регистрованих пословних субјеката.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh