РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:49 27.02.2019

Безбједност дјеце у играоницама предмет појачане контроле инспекције

У циљу провјере испуњености услова за рад играоница и осигурање безбједности дјеце која бораве у њима, главни републички тржишни и главни републички здравствени инспектор доставили су градским и општинским инспекторима инструкцију о потреби појачаног надзора над радом ових објеката.

Акценат у контролама биће усмјерен на регистрацију у складу са законом, осигурање безбједности дјеце гдје је циљ прегледом утврдити потенцијалне ризике од повређивања, посебно у смислу постојања оштрих ивица, оштећења опреме, могућности запињања и падања дјеце и слично. У том циљу посебно ће се контролисати обављање и документовање периодичне процјене ризика у складу са прописима, а која треба да идентификује све аспекте ризика у објекату у погледу опреме и средстава која дјеца користе и са којима дјеца могу доћи у контакт. Такође, контролом ће бити обухваћени и наплата коришћења услуге, присуство лица задуженог за чување дјеце, те одржавање хигијене у складу са прописима из области заразних болести.

Законом о предшколском васпитању и образовању прописано је да играоница мора испуњавати услове у погледу опреме, простора и запослених лица у складу са подзаконским актима о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања. Играоница мора бити уписана у рјешење о регистрацији, било привредног друштва или предузетника. Педагошки стандарди и нормативи су прописани Правилником о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh