РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:57 31.07.2018

Безбједност водне пловидбе примарни захтјев инспекције

Републичка саобраћајна инспекција континуирано контролише безбједност водног саобраћаја на ријеци Сави са лукама и пристаништима, те унутрашње водотоке (Дрина и Врбас, Требишњица и др.) и водну пловидбу на шест језера, што је од кључног значаја с обзиром на потенцијал, убрзан развој и економски значај туристичке понуде на ријекама и језерима Републике Српске.

Посебна пажња усмјерена је на контролу туристичке, односно рафтинг пловидбе, са аспекта техничких прегледа чамаца, испуњености услова управљача чамцем и посјед заштитне опреме код корисника пловидбе. Тренутно су у току инспекцијске активности на подручју Вишеграда и околине гдје су туристичке пловидбе дио свакодневне понуде.

Предузимањем превентивних мјера у протеклим годинама успостављен је тренд високог нивоа безбједности водне пловидбе, што је посебно важно са позиције безбједности туристичке пловидбе гдје до сада нису евидентирани инциденти. Јединице локалне самоуправе врше регистрацију пловних објеката, док технички преглед и баждарење врше овлаштене организације у Градишци и Вишеграду.

Такође, важно је нагласити да су на основу успостављене сарадње са инспекцијским органима Републике Србије у протеклом периоду вршене заједничке контроле плутајућих објеката и чамаца у пограничним зонама, у рејону Зворничког језера и акумулационог језера ХЕ Перућац-Бајина Башта.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh