РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:52 15.10.2018

Циљ надзора шумарске инспекције одговорно газдовање ресурсима Републике Српске

Републичка шумарска инспекција је у току ове године у оквиру планских задатака, редовних и ванредних контрола и активности на реализацији Акционог плана за сузбијање бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената одузела 962 метра кубна шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на преко 83.600 КМ.

Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да исти нису жигосани, нису обројчени, или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи. Такође, надлежним Центрима јавне безбједности и тужилаштвима упућен је велики број информација о сумњи да би се у одређеним ситуацијама могло радити о кривичним дјелима, те да је за исте потребно провести додатне истраге.

У овој години надлежна шумарска инспекција извршила је укупно 1.354 контроле, од чега су у 577 случајева утврђени пропусти у раду, те је субјектима контроле изречено 509 управних мјера за отклањање неправилности, издато је 398 прекршајних налога у вриједности од 539.100 КМ, поднешене су три прекршајне и четири кривичне пријаве.

Најчешће утврђени пропусти у области шумарства односили су се на испуњеност услова за извођење радова, жигосаност, обројченост и снабдјевеност отпремним исказом шумских сортимената, реализацију шумско-привредне основе, обим сјече и друго.

У последње двије године запажен је повећан обим сјеча у приватним шумама, гдје значајан проблем представљају нерјешени имовински односи, као и неусклађеност катастарских и грунтовних података.

У складу са расположивим ресурсима, шумарска инспекција ће и у наредном периоду наставити контроле и предузимати све потребне мјере, укључујући и репресивне, са крајњим циљем да се шумским ресурсима Републике Српске газдује еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо. Такође, шумарска инспекција позива и грађане да уколико примјете било какве нелегалне активности, исте савјесно пријаве надлежним органима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh