РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:40 07.03.2019

Директор Инспектората и градоначелник Града Требиње разговарали о унапређењу сарадње

Данијела Батар, вршилац дужности директора Инспектората Републике Српске и Мирко Ћурић, градоначелник Града Требиње, одржали су састанак 06.03.2019. године, на којем су разговарали о актуелним питањима из области инспекцијског надзора.

На састанку је договорено да у наредном периоду републички и градски инспектори организују заједничке контроле са акцентом на објекте у којима бораве дјеца као што су вртићи и играонице, објекте у којима се пружају здравствене услуге, прометује и услужује храна, а у циљу безбједности корисника, посебно дјеце, и заштите здравља потрошача.

Субјекти за које се утврди да нелегално обављају дјелатност, без регистрације, адекватног простора, опреме и кадрова, биће најстроже санкционисани због угрожавања безбједности корисника и јавног интереса, те ће инспектори предузимати све законом расположиве мјере, укључујући и кривичне санкције.

Иако надлежне инспекције, како републичка, тако и градска, свакодневно врше надзор како би обезбиједиле поштивање закона, на састанку је препозната потреба да се интензивира надзор у наведеним објектима. Рад републичких инспектора биће организован по принципу "ротирања" инспектора, те субјекти који послују на подручју Града Требиње могу очекивати инспекторе из других подручних одјељења Инспектората Републике Српске.

С обзиром на дуални систем инспекцијског надзора у Републици Српској, једно од значајнијих питања које је разматрано на састанку било је јачање функционалне повезаности републичке и градске инспекције. Циљ овог приступа је изградња ефикасније мреже инспектора, увођење јединственог система и методологија поступања, већи степен координације републичких и градских инспектора ради лакшег управљања и организације рада, уз смањење инспекцијског оптерећења привредних субјеката.

На састанку је разматрано на који начин инспекцијски органи својим дјеловањем могу допринијети унапређењу привредног амбијента, заштити легалних послодаваца и сузбијању злоупотреба од стране несавјесних појединаца који представљају нелојалну конкуренцију.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh