РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:52 23.07.2019

Директор Инспектората и начелник општине Дервента разговарали о унапређењу сарадње

Данијела Батар, вршилац дужности директора Инспектората Републике Српске и Милорад Симић, начелник Општине Дервента, разговарали су данас о актуелним питањима из области инспекцијског надзора, са посебним акцентом на координацију рада републичких и општинских инспектора.

Састанку су присуствовали и замјеник начелника општине Дервента, Синиша Јефтић, начелник Одјељења за инспекцијске послове општине Дервента, Миле Тадић, начелник Одјељења за координацију рада Инспектората и опште послове, Рената Обрадовић Поповић и стручни савјетник директора Инспектората, Дејан Ћудић.

С обзиром на начин организације инспекцијског надзора у Републици Српској, једно од значајнијих питања које је разматрано на састанку било је унапређење сарадње републичке и општинске инспекције, како у планирању контрола и других активности, тако и у њиховој реализацији и једнообразном поступању на терену.

На састанку је закључено да ће јачање функционалне повезаности инспектора на републичком и локалном нивоу омогућити ефикасније и ефективније организовање инспекцијског надзора, увођење јединственог система и методологија поступања, економичније коришћење расположивих финансијских и кадровских ресурса, као и смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката.

Иако надлежне инспекције, како републичка, тако и општинска, свакодневно врше надзор како би обезбиједиле поштивање закона, на састанку је препозната потреба да се у појединим секторима организује заједничко поступање републичких и општинских инспектора, као и заједничке едукације и обуке у циљу успостављања једнообразног дјеловања и професионалног усавршавања. Координисано дјеловање има за циљ, да у оквиру расположивих материјалних, кадровских и техничких ресурса, инспекцијски органи раде на унапређењу привредног амбијента, заштити легалних послодаваца, сузбијању сиве економије и нелојалне конкуренције.

Поводом акцидента који се догодио крајем јуна на водотоку ријеке Укрине, када је због обилних падавина дошло до замућења водотока усљед сапирања површинских копова рудника Станари, једно од питања које је разматрано на састанку било је и питање заштите и коришћења вода, те уређења водотока. Као што је потврђено лабораторијским анализама извршеним по налогу републичке водне инспекције, у конкретном случају због ових природних процеса нису забиљежени негативни утицаји на биљни и животињски свијет водотока. У циљу боље заштите вода и спречавања настанка негативних посљедица на водотоке због дјеловања несавјесних појединаца, учесници састанка су се усагласили да се коришћењем савремених технологија може остварити значајно унапређење у надзирању водотока, посебно осматрањем водотока из ваздуха.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh