РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:58 12.03.2019

Директор Инспектората и начелник општине Градишка разговарали о актуелним инспекцијским питањима

Данијела Батар, вршилац дужности директора Инспектората Републике Српске и Зоран Аџић, начелник општине Градишка, одржали су састанак 11.03.2019. године, на којем су разматрали стање у области инспекцијског надзора на подручју општине, као и постојање потребе заједничког дјеловања републичких и општинских инспектора.

Састанку је присуствовао и Горан Сембер, начелник Одјељења за инспекције општине Градишка, те је усаглашен став да посебан акценат у инспекцијским контролама треба усмјерити на контролу субјеката чије пословање великим дијелом обухвата прекогранично кретање лица и роба, с обзиром да је ријеч о општини која се налази у пограничном појасу.

Представници општине Градишка упознати су са активностима које је у протеклој години проводила републичка саобраћајна инспекција на сузбијању нелегаланог међународног превоза путника, те је на састанку усаглашено да се и у наредном периоду настави са интензивним контролама возила која обављају међународни превоз путника. Ове контроле обављају се уз асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, на начин да инспекција из саобраћаја искључује возила за која постоји сумња да врше нелегалан међународни превоз путника, прекидају започете вожње, а путнике упућују на возила јавног превоза која легално саобраћају у започетом правцу путовања.

Као једно од актуелних питања из области инспекцијског надзора, а које је од великог значаја за несметан рад привредних субјеката, јесте координација рада републичких и општинских инспектора. На састанку је закључено да би јачање функционалне повезаности инспектора на републичком и локалном нивоу омогућило много ефикасније и ефективније организовање инспекцијског надзора, једнообразност у раду, економичније коришћење расположивих финансијских и кадровских ресурса, као и смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh