РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:44 24.10.2019

Европска недеља безбједности и здравља на раду

Поводом обиљежавања Европске недјеље безбједности и здравља на раду, Инспекторат Републике Српске још једном жели да подсјети послодавце и раднике да без заштићеног и задовољног радника нема продуктивног радника, развоја привреде, нити економског напретка друштва.

Циљ Инспектората Републике Српске је да досљедним провођењем Закона о заштити на раду обезбиједи очување радних способности радника, сигурне и здраве услове рада, те да допринесе подизању нивоа свијести о значају провођења и поштивања мјера заштите на раду. Свакодневним превентивним радом на терену инспектори настоје да поред предузимања корективних мјера, кроз едукативно дјеловање упознају послодавце и раднике са њиховим правима, обавезама и начином на који могу заједно унаприједити услове рада у Републици Српској.

У савременим условима пословања, на тржишту рада су све више изражене миграције и одлив радне снаге што пред послодавце и контролне органе ставља озбиљне изазове. Недостатак квалификованих радника повећава ризик од настанка повреда на раду, те стручна обука радника, адекватна средства заштите на раду и придржавање прописаних мјера заштите, представљају основне предуслове за заштиту живота и здравља радника и смање ризике на радном мјесту на најмању могућу мјеру.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh