РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:47 20.08.2018

Галенски производи под лупом инспектора

Републичка управа за инспекцијске послове спроводи појачан инспекцијски надзор у апотекама, те врши узорковање и контролисање галенских препарата у циљу утврђивања њихове исправности и заштите здравља становништва.

За ову врсту препарата специфично је да се израђују у галенској лабораторији апотеке, те је од кључног значаја да се приликом њихове припреме, апотеке придржавају смјерница добре произвођачке праксе уз осигурање система квалитета. Обавезно је испитивање сировина, амбалаже, међупроизвода, полупроизвода и готових галенских препарата, као и придржавање правила која се односе на транспорт и складиштење галенских препарата.

Планирано је узимање узорака различитих сирупа, крема за бебе, антисептика за кожу, препарата за интимну његу, различитих произвођача, код којих ће се испитивати параметари као што су микробиолошка исправност, присуство тешких метала, пХ вриједност и други.

Производња и промет лијекова и медицинских средстава једна је од редовних контрола надлежне инспекције, чији основни циљ је заштита здравља пацијената и обезбјеђивање квалитета и доступности здравствене заштите. У овој години у апотекама и специјализованим продавницама извршено је 380 контрола у којима су инспектори изрекли 137 управних мјера којима су наложили отклањање уочених пропуста у раду, те су издали 44 прекршајна налогу у вриједности од 71.450 КМ.

Пракса инспекције је да у периоду високих дневних температура посебну пажњу усмјери на правилно складиштење и транспорт лијекова, с циљем очувања њиховог квалитета и дјелотворности. Ово питање је од посебног значаја када је ријеч о температурно осјетљивим лијековима, чији се транспорт од произвођача до крајњег корисника врши у хладном ланцу, који подразумијева предузимање мјера ради смањења неповољних утицаја околине на квалитет и безбједност лијека.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh