РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:30 27.02.2020

Информација о раду републичке пољопривредне инспекција за 2019. годину

Републичка фитосанитарна инспекција је у току 2019. године при увозу, извозу и провозу извршила 14.217 контрола пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу, од којих је за потребе лабораторијског испитивања узето 706 узорака. На основу резултата анализа у 13 случајева утврђене су неправилности, те је за осам пошиљки наложена забрана увоза и враћање пошиљке, за четири пошиљке уништавање и за једну забрана промета и отклањање неправилности. Забрањен је увоз сјемена из Србије, минералног ђубрива из Хрватске, меркантилног кромпира из Грчке и Италије, те садног материјала из Аустрије и Белгије, а из разлога присуства карантински штетних организама, неодговарајућег квалитета или непотпуне документације.

Такође, инспекција је извршила и преглед 25.446 пошиљки различитих врста непрерађене хране биљног поријекла, од којих је за потребе анализе узела 1.681 узорак. На основу резултата анализа за десет пошиљки је наложена мјера забране увоза, враћање или уништавање, а за двије забрана увоза и пренамјена пошиљке. Забрањен је увоз мандарина из Турске, јагода из Грчке, ораха из Румуније, краставаца и сунцокрета у љусци из Србије, а због повећаног садржаја пестицида, присуства тешких метала и микотоксина.

По основу прегледа у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 1.802.568 КМ.

У унутрашњем инспекцијском надзору, републички пољопривредни инспектори су у току 2019. године извршили 1.787 контрола, од чега је 385 било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања пропуста, субјектима је изречена 351 управна мјера, док је због почињених прекршаја издато 158 прекршајних налога у вриједности од 94.400 КМ.

У контролама примарне производње хране вршена су узорковања у циљу утврђивања остатака пестицида, којима је обухваћено 13 произвођача воћа и поврћа са подручја цијеле Републике Српске. Лабораторијске анализе нису утврдиле присуство остатка пестицида у узетим узорцима. Такође, у оквиру Вишегодишњег програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла, у сарадњи са Агенцијом за сигурност хране Босне и Херцеговине, узета су укупно 44 узорка за лабораторијску анализу, у којима није утврђено присуство остатка пестицида.

У посматраном периоду вршено је систематско узорковање сјемена које се прометује у Републици Српској. У току прољетне сјетвене сезоне у малопродаји је узето 35 узорака, различитих врста сјемена жита и поврћа од различитих произвођача. Код десет узорка је утврђено да нису испуњавали прописане норме квалитета, те је наложено уништавање око 1.380 килограма различитих врста сјемена.

Инспекција је у току редовних контрола производње садног материјала за 2019. годину, вршила и узорковање матичних стабала у регистрованим расадницима, а у складу са објављеним програмима посебног надзора над карантинским штетним организмима. За лабораторијску анализу узето је 598 узорака, од чега је код 61 утврђено присуство карантинских штетних организама. По том основу наложено је уништавање заражених стабала, те је под надзором фитосанитарних инспектора уништено 61 матично стабало различитих воћних врста, 6.870 матичних биљака малине и 98.900 садница малине.

У току јула и августа, у оквиру редовних инспекцијских активности извршено је 90 контрола присуства генетички модификованих усјева соје, чиме је обухваћена површина од 88 ха усјева меркантилне соје. Код два тестирана узорака са подручја Семберије анализом је потврђено присуство генетичких модификација, на двије парцеле укупне површине од 0,9 ха, те су инспектори наложили уништавање под надзором инспектора. Фитосанитарна инспекција приликом увоза пошиљки сјемена пољопривредног биља у Републику Српску, врши контролу присуства генетичких модификација у сјемену пољопривредног биља за све биљне врсте за које постоје генетичке модификације у складу процјеном ризика гдје се сјеме соје третира као високо ризично. У 2019. години приликом увоза узето је 18 узорака сјемена за анализе на ГМО, различитих произвођача, хибрида и сорти, од чега је десет узорка сјеменске соје, за које је вршено лабораторијско испитивање присуства генетичких модификација. На основу резултата анализа Пољопривредног института Републике Српске потврђено је да су сви испитивани узорци били уредни, односно да у истима није утврђено присуство генетичких модификација.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh