РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:30 11.03.2019

Информација о раду републичке пољопривредне инспекције за 2018. годину

Републичка фитосанитарна инспекција је у 2018. години у спољнотрговинском промету, приликом увоза, извршила 33.082 контроле пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме, садни материјал, ђубриво, воће, поврће и друго), од којих је за лабораторијску анализу узето 2.105 узорака. По основу надзора у спољнотрговинском промету уплаћена је такса у буџет Републике Српске у износу од 1.705.515 КМ.

На основу резултата анализа за седам пошиљки утврђено је да не одговарају прописаним параметрима квалитета и исправности, те је наложена мјера забране увоза и враћања пошиљаоцу. Ријеч је о четири пошиљке сјемена, двије пошиљке меркантилног кромпира и једној пошиљци фитофармацеутских средстава.

У унутрашњем надзору у протеклој години републичка пољопривредна инспекција је извршила 1.966 контрола, од чега је 366 или 19% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима су изречене 354 управне мјере, док је због почињених прекршаја издато 95 прекршајних налога у вриједности од 112.800 КМ. Најчешће утврђене неправилности односиле су се на сузбијање амброзије, промјену намјене пољопривредног земљишта, промет вина и јаких алкохолних пића, промет резаног дувана и други.

Надлежна инспекција је у складу са планираним активностима у прошлој години реализовала програме надзора над присуством карантинских штетних организама на кромпиру, на матичним стаблима у регистрованим расадницима, те у засадима. За потребе лабораторијског испитивања узето је преко 630 узорака, а због утврђеног присуства карантинских штетних организама под надзором фитосанитарне инспекције уништена су 34 матична стабла и 1.500 стабала у засадима воћа.

У контроли примарне производње хране, вршено је узорковање код домаћих произвођача воћа (јагоде, јабуке, крушке и грожђе) у циљу утврђивања остатака пестицида. Након извршених анализа 22 испитивана узорка, са посебним освртом на произвођаче који су регистровани за извоз у Руску Федерацију, није утврђено недозвољено присуство остатака пестицида.

Током читаве године вршено је систематско узорковање сјемена у малопродаји, у оквиру којег је узето 29 узорака различитих врста сјемена жита и поврћа, од различитих произвођача. Код осам узорака утврђене је да нису испуњавали прописане норме квалитета те је сходно томе наложено уништавање истих.

Са циљем идентификовања присуства генетички модификованих усјева соје, републички пољопривредни и фитосанитарни инспектори су у јулу и августу у оквиру редовних инспекцијских активности извршили 118 прегледа усјева меркантилне соје у Републици Српској, укупне површине од 361,8 хектара. Поред визуелне идентификације прегледаних парцела, инспектори су користили брзе тестове на терену који омогућавају брзу идентификацију присуства генетички модификоване соје. У свих 118 тестираних узорака није утврђено присуство генетичких модификација.

Значајна пажња у контролама протекле године била је усмјерена и на производњу вина и јаких алкохолних пића. У овој области извршене су 104 контроле, од чега 61 контрола регистрованих произвођача и 43 контроле лица која нису била уписана у регистар произвођача вина и јаких алкохолних пића. У циљу контроле квалитета ових производа инспектори су у протеклој години узели 54 узорка, од чега 23 узорка вина и 31 узорак јаких алкохолних пића. На основу резултата анализа потврђено је да је квалитет производа задовољавајући.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh