РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:54 15.02.2019

Информација о раду републичке саобраћајне инспекције за 2018. годину

Републичка саобраћајна инспекција је у 2018. години извршила 1.360 контрола од чега је 397 или 29% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 249 управних мјера, док су због почињених прекршаја издата 274 прекршајна налога у вриједности од 178.250 КМ. Надлежним судовима поднешене су и четири прекршајне пријаве.

Најчешће утврђени пропусти односили су се на посједовање лиценци за возило, легитимације за возача, вршење техничког прегледа, уредност вршења међународног линијског и ванлинијског превоза лица, одржавање и заштиту јавних путева, вршење резервисаних поштанских услуга и друго.

С обзиром на стално повећање броја учесника у саобраћају, посебан акценат у раду републичке саобраћајне инспекције усмјерен је на контролу рада станица за технички преглед возила. У протеклој години извршено је 318 контрола станица техничког прегледа, у којима су у 54 случаја утврђени пропусти у раду, који су се односили на вођење и чување евиденција, обављање техничког прегледа, елементе Записника о техничком прегледу и друго. Због фиктивног техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања возила, декларисања неисправног возила исправим или због неприсуствовања стручних лица контроли, у 15 случајева инспектори су изрекли мјеру привремене забране рада станици техничког прегледа.

У протеклој години републичка саобраћајна инспекција је наставила са интензивним активностима на сузбијању нелегалног такси превоза у Републици Српској, као и нелегалног међународног превоза лица. У случајевима гдје је утврђено да су физичка лица обављала дјелатност такси превоза супротно одредбама закона, предузимане су прекршајне и кривичне мјере, као и мјере искључења возила из саобраћаја до окончања поступка. У сарадњи са инспекцијским органима Републике Србије, Граничном полицијом БиХ и уз асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, санкционисана је и незаконита дјелатност међународног превоза лица која се најчешће врши комби возилима у власништву лица из сусједних земаља. Возила су вршила јавни превоз лица по принципу од врата до врата, путници су укрцавани на кућним адресама на подручју Београда, Сарајева, Источног Сарајева, Пала, Мостара итд, са циљем превоза на различита одредишна мјеста, уз наплату превоза.

У области водног саобраћаја, инспекција је континуирано вршила надзор у дијелу безбједности одвијања истог на ријеци Сави са лукама и пристаништима, те унутрашње водотоке (Дрина и Врбас, Требишњица и др.) и водну пловидбу на шест језера. Са почетком љетне туристичке сезоне, посебна пажња усмјерена је на контролу рафтинг пловидбе, са аспекта техничких прегледа чамаца, испуњености услова управљача чамцем и посјед заштитне опреме код корисника пловидбе.

Такође, са почетком зимске туристичке сезоне, а у оквиру превентивног надзора жичара за превоз лица, извршене су контроле свих ски лифтова на скијалиштима Републике Српске, у циљу провјере испуњености услова за безбједан рад жичара и безбједност лица која користе исте.

Републичка саобраћајна инспекција је у прошлој години интензивирала надзор у области поштанског саобраћаја, са акцентом на контроле резервисаних поштанских услуга, а првенствено на поступање комуналних и других предузећа и предузетника у достави рачуна за извршене услуге (комуналне услуге, вода и канализација, електрична енергија, кабловски оператери, телефонске услуге, гријање.....). Субјектима контроле изречено је 25 забрана вршења поштанских услуга, односно уручење рачуна путем запослених радника, јер су у пракси вршили поштанске услуге, а не посједују лиценцу Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, како је прописано Законом о поштанским услугама Републике Српске.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh