РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:40 06.03.2020

Информација о раду републичке шумарске инспекције у 2019. години

Републичка шумарска инспекција је у 2019. години извршила 1.756 контрола, од чега је 818 била са утврђеним неправилностима. Субјектима је изречена 681 управна мјера којима је наложено предузимање различитих мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста, док је због почињених прекршаја издато 714 прекршајних налога у вриједности од 894.800 КМ.

Надлежним судовима поднесена је 21 прекршајна и четири кривичне пријаве, док је разним нивоима полицијских структура прослијеђено 110, а тужилаштвима 16 информација о случајевима у којима су постојале индиције да би се могло радити о извршењу кривичног дијела, те је за исте потребно извршити додатне истражне радње.

У 344 случаја су одузети шумски дрвни сортименти у количини од 3.634 м3, укупне вриједности 219.314 КМ, а у два случаја су одузета недозвољена средста која су коришћења у извршењу лова. Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да исти нису жигосани, нису обројчени, или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи.

Најчешће утврђени пропусти у области шумарства односили су се на испуњеност услова за извођење радова, жигосаност, обројченост и снабдјевеност отпремним исказом шумских сортимената, извршење сјече, вођење евиденција, газдовање приватним шумама, док су се у области ловства најчешћи пропусти односили на извршење лова и коришћење дивљачи.

Шумарска инспекција је и у протеклој години у сарадњи са припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске активно учествовала у наставку реализације Акционог плана на сузбијању бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сотимената.

Такође, заједнички координисане контроле вршене су и са другим инспекцијским секторима, као што су инспекција за заштиту од пожара у контролама опремљености и организованости шумских газдинстава на заштити шума од пожара, водна инспекција у контролама водотока и извора, инспекција рада код извођача радова у шумарству и на пиланама и другим.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh