РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:41 01.02.2019

Информација о раду републичке шумарске инспекције за 2018. годину

Републичка шумарска инспекција је у 2018. години извршила 1.709 контрола, од чега је 725 или 42% било са неправилностима. Субјектима контроле изречено је 640 управних мјера у циљу отклањања неправилности, док је због почињених прекршаја издат 551 прекршајни налог у вриједности од 750.500 КМ, поднесене су три прекршајне и четири кривичне пријаве.

У оквиру планских задатака, редовних и ванредних контрола и активности на реализацији Акционог плана за сузбијање бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената, у 264 случаја извршено је одузимање шумских дрвних сортимената у укупној количини од 2.119 м чија вриједност се процјењује на 182.838 КМ.

Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да исти нису жигосани, нису обројчени, или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи. Такође, надлежним Полицијским управама и тужилаштвима упућен је значајан број информација о сумњи да би се у одређеним ситуацијама могло радити о кривичним дјелима, те да је за исте потребно провести додатне истраге.

Најчешће утврђени пропусти у области шумарства односили су се на испуњеност услова за извођење радова, жигосаност, обројченост и снабдјевеност отпремним исказом шумских сортимената, поштивање одредби шумско-привредних основа, дугорочних програма газдовања подручјем крша, инвестиционих програма газдовања шумским плантажама, годишњег плана газдовања шумама и извођачких пројеката и друго.

Најчешће утврђени пропусти у области ловства односиле су се на испуњеност услова за учествовање и вршење лова, придржавање цјеновника одстрела и коришћења дивљачи, евидентираност пропратница и трофејних листова, оцјењивање трофеја и стручност комисије и друго. Посебан проблем у овој области представља чињеница да ловочувари у Ловачким удружењима као невладиним организацијама, заправо контролишу своје послодавце. Ловци чланови матичног удружења се кроз разна тијела удружења, фактички појављују и као руководиоци ловочуварима, а у другом сегменту су субјект контроле свог ловочувара, што доводи у питање ефекат таквих контрола.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh