РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:51 04.03.2019

Информација о раду републичке здравствене инспекције за 2018. годину

Републичка здравствена инспекција је у 2018. години у спољнотрговинском надзору извршила 18.880 контрола предмете опште употребе из увоза, од којих је за лабораторијско испитивање безједности за људску употребу узето 750 узорака. По основу надзора у спољнотрговинском промету уплаћена је такса у буџет Републике Српске у износу од 941.750 КМ. Неисправност је доказана код 18 пошиљки које су враћене добављачу или уништене, а ријеч је о осам пошиљки дјечјих играчака, осам пошиљки посуђа и материјала који долази у контакт са храном и двије пошиљке козметичких производа.

У унутрашњем промету у посматраном извјештајном периоду републичка здравствена инспекција је извршила 1.932 контроле, од чега је 707 или 37% било са неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 638 управних мјера, док су због почињених прекршаја издата 163 прекршајна налога у вриједности од 317.950 КМ. Надлежним судовима је поднешено 35 прекршајних пријава.

У области производње и промета лијекова и медицинских средстава најчешће утврђене неправилности односиле су се на непридржавање радног времена, обављање санитарних прегледа, одсуство магистра или фармацеутског техничара за вријеме рада апотеке, те нередовно достављање извјештаја. У оквиру мониторинга Инспектората Републиике Српске, у апотекама је узето 20 узорака галенских препарата ради лабораторијске провјере безбједности за људску употребу. Анализом је обухваћена провјера концентрације, микробиолошка исправности, садржај тешких метала и пХ вриједности, а сви испитивани узорци су оцијењени као уредни.

У област здравствене и противепидемијске заштите у здравственим установама најчешће утврђене неправилности односиле су се на недовољан обухват запослених вакцинацијом против хепатитиса Б, необављање обавезне сертификације установе, управљање медицинским отпадом, те вођење прописаних евиденција. Инспекција је у посматраном извјештајном периоду на подручју Херцеговине запечатила двије стоматолошке амбуланте које нису имале рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. Једна амбуланта је накнадно прибавила рјешење, а друга је престала са радом. И у протеклој години вршена је појачана контрола вакцинације дјеце вакцинама из програма систематске имунизације. Родитељи који су одбили да вакцинишу дјецу, позивани су од стране инспектора, те је већи број родитеља након разговора са инспектором прихватио да вакцинише дијете. Против 35 родитеља који су изричито одбили вакцинацију, инспектори су поднијели захтјеве за покретање прекршајног поступка пред надлежним судовима.

У области промета хемикалија и биоцида најчешће утврђене неправилности су се односиле на упис у одговарајући Инвентар, обиљежавање на паковању хемикалија, вођење евиденција, ажурирање извјештаја о увозу хемикалија, едукације лица која рукују са опасним хемикалијама. У овој области потешкоће у раду контролним органима представља неусклађености прописа у Федерацији БиХ, која још увијек примјењује прописе из бивше државе, што представља проблем и произвођачима и увозницима, који за јединствено тржиште морају примјењивати различите прописе.

На основу Споразума Инспектората Републике Српске и Агенције за надзор над тржиштем БиХ у протеклој години извршен је мониторинг у којем је узето 14 узорака различитих предмета опште употребе ради испитивања недозвољених материја и то 4 врсте бочица за бебе ради испитивања садржаја бисфенола А (БПА), 3 сиперка за бебе, те 7 играчка ради испитивања садржаја фталата. Лабораторијском анализом је доказано да 3 узорка дјечјих играчака нису безбједна за употребу због недозвољеног садржаја фталата, те су по том основу уништена 573 комада небезбједних играчака.

У оквиру властитог мониторинга Инспектората Републике Српске, за лабораторијско испитивање узета су и 33 узорка других врста предмета опште употребе и хемикалија . Испитивани су креме за сунчање, пластични тањири, школски прибор, боје за косу, стаклене боце, те средстава за зимско чишћење вјетробранских стакала.

У област социјалне заштите најчешће утврђене неправилности односиле су се на непосједовање рјешења Министарства здравља и социјалне заштите о испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме, непосједовање стручног испита за раднике у установи, невођење прописаних евиденција.

У области заштите од нејонизујућег зрачења најчешће утврђене неправилности односиле су се на недостатак документације за изградњу и коришћење извора нејонизујућег зрачења, ажурност вођења евиденције о изворима зрачења, одређивање лица одговорног за заштиту од зрачења, редовна испитивања техничке исправности уређаја, те периодично мјерење електромагнетних поља.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh