РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:33 21.03.2019

Информација о раду републичке инспекције за храну за 2018. годину

Републичка инспекција за храну је у 2018. години у спољнотрговинском надзору приликом увоза извршила 37.467 контрола пошиљки хране, од којих је за лабораторијску провјеру здравствене исправности узето 2.375 узорка хране. На основу резултата анализе за укупно 32 пошиљке хране забрањен је увоз и наложено уништавање или поврат добављачу, из разлога микробиолошке или хемијске неисправности, неодговарајућег квалитета, непотпуног или неадекватног декларисања.

Пропусти су утврђени код различитих производа као што су кондиторски производи поријеклом из Србије и Турске, дијететски производи из Словачке, орашасти плодови поријеклом из Ирана, Мађарске и Шпаније, прерађевине од поврћа поријеклом из Португалије и Пољске, и друго.

У посматраном периоду приликом увоза извршено је и 10.759 контрола пошиљки хране за животиње, од чега су за лабораторијску провјеру здравстене исправности и квалитета узета 302 узорака. Након извршених анализа у свега два случаја утврђене су неправилности, те су обе пошиљке враћене добављачу. По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 2.409.395 КМ.

У унутрашњем промету у протеклој години републичка инспекција за храну је извршила 1.484 контроле, од чега је 614 или 41% била са неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима су изречене 574 управне мјере, док је због почињених прекршаја издат 171 прекршајни налог у износу од 154.050 КМ. По налогу инспектора у малопродаји је уништено око 315 килограма хране која је била неприкладна за људску употребу због неодговарајуће декларације и протеклог рока употребе.

Најчешће утврђене неправилности односиле су се на неадекватне хигијенске услове у објектима гдје се врши производња и промет хране, вршење санитарног прегледа запослених и додатне едукације, испитивање здравствене исправности сировина и вођење евиденција, прописно провођење мјера ДДД и друге.

Републичка инспекција за храну је у 2018. години у оквиру властитог мониторинга вршила узорковање готових јела која се послужују у угоститељским објектима, а за потребе лабораторијског испитивања микробиолошке исправности. Од 72 испитивана узорка, код 25 узорака утврђено је повећано присуство микроорганизама, као што је ентеробактерија, изнад граница дозвољених Смјерницама о микробиолошким критеријумима о храни. С обзиром на утврђену врсту микроорганизама, ради се о неадекватној манипулацији са храном, неадекватним хигијенским условима простора и опреме који служе за припрему хране или хигијенском статусу лица која рукују са храном. У свим контролама гдје су утврђене неправилности, инспектори су наложили да се изврши дезинфекција радних површина, уређаја и опреме који се користи за припрему хране, након чега ће бити извршене поновљене контроле.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh