РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:22 06.02.2019

Информација о раду републичке ветеринарске инспекције за 2018. годину

Републичка ветеринарска инспекција у 2018. години извршила 1.323 контроле од чега је 439 или 33% било са утврђеним неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 411 управних мјера, док је због почињених прекршаја издато 65 прекршајни налог у вриједности од 91.700 КМ, а надлежним судовима су поднешене три прекршајне пријаве. Највећи број контрола извршен је у области производње и промета сировина и хране животињског поријекла у објектима као што су: меснице, велепродајни објекти, малопродајни објекти, клаонице, фарме, складишта, производни погони и остало.

Најчешће утврђене неправилности односиле су се на неадекватну ветеринарску документацију за пошиљке животиња, сировине и и храну животињског поријекла, вршење самоконтроле у производним погонима, услове у погледу просторија, средстава и опреме, непотпуне декларације, провођење превентивних мјера за контролу и сузбијање заразних болести и друго.

По налогу републичке ветеринарске инспекције у посматраном периоду, у контролама малопродајних објеката, наложено је уништавање 988 килограма намирница животињског поријекла, због неодговарајуће декларације и протеклог рока употребе.

У посматраном извјештајном периоду настављене су активности у циљу ефикасније примјене прописа ради обезбјеђивања усклађености са захтјевима Европске Уније у свим секторима, са посебним акцентом на перадарство, откуп и прераду млијека, производе рибарства и пчеларства. На приоритете у раду ветеринарске инспекције утицале су и активности ревизије Европске Комисије - Главне управе за здравље и сигурност хране у сектору перадарства, која је имала за циљ оцјену службених контрола здравља перади, а у вези са месом перади и производима од меса перади намијењеним извозу у земље ЕУ.

У циљу провјере испуњавања прописаних стандарда приликом производње, откупа и прераде сировог млијека, вршене су контроле примарних произвођача млијека, односно фарми музних грла, објеката за сакупљање млијека, односно сабирних мјеста и објеката за прераду млијека, односно мљекара. Имајићи у виду да је у претходној години вршена регистрација свих фарми музних грла и сабиралишта за сирово млијеко, приступило се провођењу службених контрола да би се на терену утврдила усклађеност са прописаним захтјевима.

Такође, један од приоритета ветеринарске инспекције у прошлој години било је праћење епизоотиолошке ситуације, здравственог статуса животиња и предузимање превентивних мјера у циљу спречавања појаве и ширења болести. У редовној дијагностици болести код животиња, утврђени су позитивни реактори бруцелозе, лептоспирозе, трихинелозе, инфективне анемије коња, салмонелозе и других, али у скоро свим случајевима радило се о појединачним обољелим јединкама, те није било већих жаришта болести.

У поступку збрињавања нуспроизвода животињског поријекла и животињског отпада, код генератора, односно производних процеса које стварају нуспроизводе и отпад животињског поријекла, вршен је надзор над разврставањем, обиљежавањем и чувањем истог на прописаним температурама, до коначног збрињавања уз складу са прелазним рјешењима.

Контрола производње и промета хране за животиње вршена је у току редовних контрола испуњености услова производње и промета, као и у случајевима када су у мониторингу утврђене недозвољене супстанце у сировинама, те су провођене циљане контрола хране за животиње. Такође, континуирано је вршена и контрола промета и употребе ветеринарско-медицинских производа у веледрогеријама и ветеринарским апотекама.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh