РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:51 04.02.2019

Информација о раду републичке водне инспекције за 2018. годину

Републичка водна инспекција је у 2018. години извршил 1.042 контроле, од чега су 362 или 35% биле са неправилностима. У циљу отклањања утврђених пропуста субјектима је изречено 345 управних мјера, док је због почињених прекршаја издат 41 прекршајни налог у вриједности од 106.400 КМ, а надлежним судовима је поднешено шест прекршајних и једна кривична пријава.

Републичка водна инспекција је у 17 случајева изрекла мјеру забране рада субјектима који су улазили у водно земљиште и дислоцирали ријечни нанос или обављали радове на водним објектима, а да зато нису претходно прибавили водну сагласност надлежног органа. Такође, у два случаја наложено је уклањање изведених радова на водоплавном подручју и заштитним хидротехничким објектима.

Најчешће утврђене неправилности односиле су се на непосједовање водних дозвола и водних сагласности, одржавање водних објеката, те вршење мониторинга и достављање података и друго.

У оквиру провођења корективних мјера наложених од стране републичког водног инспектора, у протеклој години извршено је уклањање око 6.000 кубика отпада са заштитне мреже на акумулацији Бочац, на ријеци Врбас између Мркоњић Града и општине Јајце.

Инспекција је вршила и редовну контролу заштитних хидротехничких објеката, гдје је акценат био на текућем одржавању водних заштитних објеката и система (кошење канала и насипа, уклањање зелене масе и слично).

Под редовним надзором били су и већи загађивачи у Републици Српској, као што су рафинерија и термоелектране, али и субјеката код којих постоје потенцијалне опасности загађења вода, као што су нафтни терминали, бензинске пумпне станице, клаонице, бетонаре и асфалтне базе и друго.

У протеклој години догодила су се два већа акцидента на водотоку Спреча који је проузрокован хаваријом у фабрици соде на подручју ФБиХ, а који је имао фаталан исход на флору и фауну водотока. Неколико мањих акцидентних загађења догодило се на водотоцима Дрина, Врбања и Врбас.

У оквиру коришћења вода вршене су и контроле хидроелектрана, са посебним акцентом на контролу рада и досљедно провођење прописаних услова, а у циљу свођења неповољних утицаји на стање животне средине на минимум.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh