РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:51 18.01.2018

Инспекција за храну извршила мониторинг квалитета меда на тржишту Републике Српске

Републичка инспекција за храну је крајем децембра прошле године вршила узорковање меда на тржишту Републике Српске, а у циљу контроле здравствене исправности и квалитета.

Из малопродајних објеката је узето 45 узорака меда који су достављени на лабораторијску провјеру садржаја ХМФ, активности дијастазе, садржаја редукованих шећера, садржај воде, сахарозе, слободних киселина, садржај минералних материја, електричну проводљивост, садржај материја нерастворљивих у води, као основних параметара квалитета меда.

Узорци су лабораторији достављени обиљежени искључиво шифрама, без података о произвођачу, како би се обезбиједила једнообразност у обиљежавању службених узорака. У складу са планом узорковања, мониторингом су обухваћени производи како из увоза, тако и из домаће производње од различитих произвођача.

Код два узорка, један из домаће производње и један из увоза, утврђена су велика одступања у погледу садржаја ХМФ-а и активности дијастазе, што указује на сумњу да је ријеч о патвореном меду. Затечене количине меда су повучене из промета, а информације о домаћем произвођачу достављене су ветеринарској инспекцији ради контроле самог произвођача.

У 11 случајева утврђена су мања одступања у смислу смањеног садржај редукованих шећера, повећаног садржаја сахарозе, смањене активности дијастазе, повећане електричне проводљивост и друго, а која могу бити резултат неправилног поступања субјеката у пословању с храном и неадекватног чувања и складиштења.

Квалитет меда може да се погорша због неправилних технолошких процеса његовог добијања, прераде и чувања, ка што су загријавање на високој температури, чување у непогодним условима, начин вађења меда, итд.

С обзиром да су истовјетан мониторинг провели и надлежни инспекцијски органи у Федерацији Босне и Херцеговине и Дистрикту Брчко, сви подаци су достављени Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, која ће у сарадњи са експертима из ове области анализирати резултати, како би се утврдили узроци који доводе до мањих одступања у квалитету меда, због чега исти не одговара прописаним параметрима, а како би се ове неправилности у предстојећем периоду смањиле.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh