РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:39 30.11.2018

Инспекције Републике Српске и Србије настављају успјешну сарадњу

Представници Инспекторат Републике Српске, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - Сектор за инспекцијски надзор и Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Аутономне покрајине Војводина - Одијељење за инспекцијски надзор, одржали су 28.11.2018. године у Зворнику радно-консултативни састанак на којем су анализирани резултати заједничких инспекцијских контрола.

У протеклој години реализоване су заједнички координисане инспекцијске контроле надлежних инспекција Републике Српске и Републике Србије у области саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, којима је обухваћен друмски, водни и жељезнички саобраћај.

С обзиром на остварене резултате и успјешну координацију у раду, присутни су дали подршку даљим заједничким активностима које ће се организовати у различитим областима надзора и привредних дјелатности. Посебна пажња у планирању будућих активности усмјерена је на контролу инфраструктурних објеката у међудржавној зони, који су од заједничког интереса, као што су мостови, бране и путеви, те на руковање и транспорт опасних материја.

Након одржаног састанка, организована је посјета компанији Алумина д.о.о. Зворник, и састанак са менаџментом, на којем су разматрана питања о раду фабрике са аспекта инспекцијског надзора.

У складу са раније успостављеном сарадњом између инспекцијских органа Републике Србије и Републике Српске, контролни органи су препознали потребу да заједничким радом пруже пуну подршку привредницима који одговорно раде и измирују обавезе према држави и радницима, а чије пословање великим дијелом обухвата прекогранично кретање роба и сировина. У том смислу, а у циљу свођење ризика у транспорту опасних материја кроз Србију до фабрике Алумина на минимум, а које се користе у производном процесу фабрике, организован је поменути састанак, у чијем фокусу су безбједоносне процедуре.

Представници компаније Алумина презентовали су активности које се тренутно одвијају у фабрици, резултате досадашњег рада, као и планове за наредни период. Посебна пажња посвећена је мјерама које су предузете у циљу унапређења безбједности радника и заштите здравља на раду, заштите животне средине, те безбједности комплетног процеса који се одвија у фабрици.

У току радне посјете, поред размјене стручних искустава и праксе у примјени закона, гости из Републике Србије имали су прилику да учествују у конкретним инспекцијским контролама на терену. Извршене су заједничке контроле на претоварном чворишту лужине, индустријском жељезничком колосијеку и акумулацији црвеног муља у оквиру постројења компаније Алумина, те у области нелегалног превоза на граничним прелазима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh