РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:13 31.05.2019

Инспекторат и Пореске управе Републике Српске настављају заједничке контроле

Инспектори Инспектората Републике Српске и Пореске управе Републике Српске су у оквиру акције заједничких контрола која је започета почетком априла, извршили укупно 178 контрола, те су у 96 случајева открили неправилности.

Због утврђених неправилности, инспектори су свако у дијелу својих надлежности, издали 86 прекршајних налога, за 73 пореска обвезника изрекли мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана или дуже, те изрекли казне у вриједности од 103.300 КМ. У оквиру ових контрола откривено је и 15 непријављених радника.

Казне и санкције су изрицане због обављања дјелатности која није регистрована, због непријављивања радника, али и због неевидентирања промета преко фискалних каса, неуредног вођења пословне документације, те непосједовања фискалне касе и других. Неправилности су најчешће утврђене код физичких лица која су обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, угоститељство и слично.

Заједничке контроле се проводе са циљем сузбијања сиве економије и нелојалне конкуренције, те увођења у законске оквире субјеката који раде нерегистровани. На терену активно ради неколико инспекцијских тимова, који врше надзор на подручју цијеле Републике Српске, са акцентом на регистрацију субјеката, легалност робе у промету, издавање фискалних рачуна и пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Циљ контрола није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире, те апелујемо на физичка лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру регистрације.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh