РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:30 07.12.2018

Представници Инспектората и Савеза синдиката Републике Српске разговарали о спровођењу радног законодавства

Представници Инспектората Републике Српске и руководство Савеза синдиката Републике Српске одржали су састанак на којем су разговарали о измјенама и допунама Закона о раду и позицији инспекције рада, измјенама Закона о инспекцијама Републике Српске, те активностима инспекције, са посебним акцентом на сузбијању рада на црно, сиве економије и спровођење радног законодавства.

У току састанка представници инспекцијских органа презентовали су резултате рада за ову годину, неправилности које инспектори најчешће констатују, мјере које предузимају, али и ограничења са којима се сусрећу у раду. Посебна пажња усмјерена је на недостатак одређене законске регулативе, која је неопходна за ефикасан надзор.

Представници Савеза синдиката указали су на чињеницу да Закон о раду не може у потпуности бити примјењен јер није донесен колективни уговори, те да закон не пружа довољно инструмената инспекцији како би могла контролисати све области у потпуности.

Присутни су се усагласили да се заједничким дјеловањем контролних органа и синдиката може унаприједити заштитита основних права радника, њихова сигурност и могућност да за свој рад добију адекватну зараду. У том циљу, у наредном периоду размотриће се могућности провођења заједничких активности и кампања.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh