РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:28 03.05.2019

Инспектори издали 35 Рјешења о забрани обављања дјелатности

Инспекторат Републике Српске и Пореска управа Републике Српске интензивирали су почетком мјесеца априла заједнички координисане инспекцијске контроле, чији приоритетни циљ је сузбијање сиве економије.

Формирано је неколико инспекцијских тимова, који врше надзор на подручју цијеле Републике Српске, са акцентом на регистрацију субјеката, легалност робе у промету, издавање фискалних рачуна и пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Републичка тржишна инспекција је у дијелу својих надлежности у протеклих мјесец дана извршила 41 контролу код физичких лица која су оглашавала и обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, тапетарске и аутолимарске услуге и слично.

У 35 случајева утврђено је да контролисана лица нису била регистрован за обављање послова које су вршили, те су инспектори издали 35 Рјешења о забрани обављања дјелатности. Мјера забране у правилу траје до отклањања противправног стања које је проузроковало забрану, то јест до прибављања рјешења надлежног органа којим се одобрава обављање дјелатности. Такође, због других неправилности као што је промет робе без поријекла или неажурне пословне књиге, инспектори су рјешењем налагали отклањање неправилности. Контролисаним субјектима изречене су новчане казне у вриједности преко 17.000 КМ.

Циљ контролних органа није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Апелујемо на физичка лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру регистрације.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh