РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:19 06.03.2019

Инспектори рада на едукацији стичу нова знања и вјештине

Републичка инспекција рада је у периоду од 27.02 до 01.03.2019. године одржала тренинг за инспекторе под називом Заштита на раду у грађевинарству безбиједан рад на висини, чији циљ је стицање знања и вјештина за вршење превентивних контрола на градилиштима приликом извођења радова на висини.

Зоран Микановић, главни републички инспектор рада на почетку радионице је презентовао податке о резултатима рада у 2018. години, указујући на чињеницу да је ова инспекција у протеклој години реализовала бројне редовне, али и ванредне активности, као што је била кампања Градимо безбједно-радимо без ризика. Присутним инспекторима презентован је извјештај о кампањи, анализа резултата кампање, те приједлог наредних активности у области заштите на раду у грађевинарству.

На тренингу су разматране најважније теме у поменутој области надзора, као што су израда и измјена акта о процјени ризика за радна мјеста у радној средини са примјерима из праксе, изложеност опасностима и штетностима на радном мјесту у радној средини, утврђеност, обезбјеђење и издавање средстава личне заштите која припадају раднику, упућивање радника на рад код другог послодавца, закључивање и примјена уговора о раду на одређено вријеме и друге.

Намјера инспекције рада је да поред активности редовног надзора, кроз континуирану едукацију унапређује савјетодавно дјеловање, да предузимањем корективних мјера указује пословним субјектима на опасности које се појављују на радним мјестима карактеристичним за њихову дјелатност, присутним ризицима, значају провођења мјера заштите на раду, посебно при извођењу радова на висини.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh