РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:45 18.04.2019

Изречено 25 рјешења о забрани обављања дјелатности

У циљу сузбијања сиве економије и нелојалне конкуренције, те увођења у законске оквире субјеката који раде нерегистровани, Инспекторат Републике Српске и Пореска управа Републике Српске интензивирали су заједнички координисане инспекцијске контроле.

Формирано је неколико инспекцијских тимова, који ће вршити надзор на подручју цијеле Републике Српске, са акцентом на регистрацију субјеката, легалност робе у промету, издавање фискалних рачуна и пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

У протеклих десет дана у оквиру наведене акције извршене су 72 заједничке контроле, од чега су у 36 случајева утврђене неправилности. Акценат у контролама стављен је на физичка лица која су оглашавала и обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, тапетарске и аутолимарске услуге и слично.

Републичка тржишна инспекција је у дијелу својих надлежности у 25 случајева утврдила да контролисана лица нису била регистрован за обављање послова које су вршили, те су инспектори издали 25 Рјешења о забрани обављања дјелатности. За 19 лица која су поднијела захтјев за регистрацију, мјера забране трајаће до отклањања противправног стања које је проузроковало забрану, то јест до прибављања рјешења надлежног органа којим се одобрава обављање дјелатности. За шест лица која не желе да се региструју изречена је мјера забране и новчане казне. У једном случају код регистрованог субјекта затечен је вишак робе у односу на стање евидентирано у пословним књигама, те је истом издат прекршајни налог.

Инспектори Пореске управе Републике Српске у дијелу контроле евидентирања промета преко фискалних каса и пријаве радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, изрекли су шест мјера привремене забране обављања дјелатности на период од 15 дана, због неиздавања фискалних рачуна и пет затечених непријављених радника, те изрекли новчане казне.

Циљ контролних органа није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Апелујемо на физичка лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру регистрације. Инспектори ће предузимати све законом предвиђене мјере како би сузбили нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh