РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:49 26.02.2018

Континуиран рад инспекције резултирао унапређењем услова у објектима за смјештај старијих лица

Републичка здравствена инспекција је у сарадњи са ресорним министарством у протеклим годинама предузимала бројне мјере како би се рад домова за смјештај старијих лица увео у законске оквире, уз обезбјеђење испуњавања прописаних стандарда и норматива. Један од основних услова који је био неопходан јесте квалитетно законско рјешење.

С тим у вези важно је нагласити да је у новембру 2016. године на снагу ступио Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, на основу којег је у октобру 2017. године на снагу ступио и нови Правилник о условима за оснивање установа социјалне заштите и обављање дјелатности социјалне заштите.

У Републици Српској има 45 субјеката који обављају дјелатност домова за старија лица, од којих 33 имају прибављено рјешење Министра здравља и социјалне заштите Републике Српске. За шест домова на територији градова/општина: Лакташи, Градишка, Лопаре, Теслић и Приједор је изречена забрана обављања дјелатности, док су остали и даље у поступку код надлежног Министарства. Два дома за старија лица, у Бијељини и Градишци, су због немогућности да испуне тражене услове одјавили обављање дјелатности.

Континуирани рад инспекције и министарства значајно је утицао на унапређење стања у овом сегменту и резултирао тиме да је већи број смјештајних објеката за старија лица обезбиједио потребну документацију и испунио прописане услове. Крајњи циљ инспекције је да сви субјекти буду легални.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh