РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:39 15.03.2019

Контролни органи и синдикат у заједничкој борби против сиве економије

Наставак заједничке борбе против сиве економије, а све са циљем даљег јачања Републике Српске и бољег социјалног положаја њених грађана, биће приоритет и у наредном периоду, закључено је након састанка представника Инспектората Републике Српске, Пореске управе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, који је одржан данас у Бањалуци.

Контролни органи исказали су спремност да досљедно проводе сва законска рјешења о којима се договоре социјални партнери (Влада, синдикат и послодавци) у Републици Српској. На састанку је било ријечи и о контроли обрачуна и исплате бруто плата, спречавању злоупотребе института најниже плате од стране несавјесних послодаваца, као и начинима борбе против сиве економије.

Зоран Микановић, главни републички инспектор рада, истакао је да инспекцији рада досљедну примјену Закона о раду значајно отежава непостојање колективног уговора, јер многе норме из закона упућују управо на колективне уговоре, а посебно у дијелу контроле плата. Колективним уговором би прецизније били дефинисани критеријуми за обрачун плата, висина коефицијента, цијена рада, сатница и слично, што би у великој мјери спријечило злоупотребу института најниже плате, а инспекторима рада дало инструменте и алате који ће им омогућити ефикаснији рад.

Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске, истакао је да ће Пореска управа Републике Српске у складу са својим надлежностима, заједно са другим контролним органима, и у наредном периоду наставити са континуираним контролама чији је циљ откривање рада на црно, а све са циљем сузбијања сиве економије. Пореска управа Републике Српске је велики дио својих активности усмјерила на сузбијање сиве економије, али се ова борба не заснива само на забранама и инспекцијским мјерама већ подразумијева и различите активности шире друштвене заједнице.

Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске, истакла је да се постојеће стање у овој области треба мијењати, те да борба против сиве економије у Републици Српској мора бити јача, те у том смислу очекује подршку контролних органа у Републици Српској. Савез синдиката Републике Српске инсистираће на измјени законских рјешења и потписивању колективног уговора, како би се спријечиле злоупотребе института најниже плате, али и како би се лакше могле открити исплате плата на руке.

У циљу борбе против сиве економије и нелојалне конкуренције Инспекторат Републике Српске и Пореска управа Републике Српске свакодневно проводе заједничке активности, а у наредном периоду планиране су заједничке контроле нерегистрованих привредних субјеката у циљу њиховог увођења у легалне токове.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh