РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:06 14.03.2018

Мисија Инспектората оснаживање потрошача и потрошачке културе

Уважавајући чињеницу да су потрошачи највећа економска групација на коју утиче понашање привредних субјеката, односно њихово поштивање закона, Инспекторат Републике Српске свакодневним радом, како превентивним тако и корективним, предузима активности на унапређењу поштивања права потрошача у Републици Српској.

Поводом 15. марта, Свјетског дана заштите потрошача, желимо истаћи да је овај дан само подсјетнику на чињеницу да инспекцијски органи у сарадњи са ресорним министарствима и удружењима за заштиту права потрошача, током цијеле године предано раде на спровођењу закона, али и освјешћивању самих потрошача о њиховим правима.

Инспекторат Републике Српске поред редовних контрола, поступа и по свакој појединачној представци грађана или других физичких и правних лица. У 2017. години овај орган извршио је преко 27.200 контрола од чега је преко 5.000 ванредних контрола по различитим представкама.

Упркос томе што нису све представке и захтјеви били основани, због оних случајева који су резултирали заштитом интереса потрошача и законом загарантованих права, инспекције ће и даље одговарати на сваки захтјев грађана Републике Српске.

Мисија Инспектората је да својим радом створи позитивну атмосферу за оснаживање потрошача и потрошачке културе. Чињеница да се сви грађани Републике Српске у свакодневном животу у различитим областима налазе у улози потрошача, приликом куповине намирница, коришћења услуга превоза, здравствених услуга и слично, показује колико је заштита потрошачких права широка и комплексна област.

Иако су у протеклим годинама направљени значајни помаци по питању информисаности самих потрошача о њиховим правима, као и свијести привредних субјеката о обавезама према потрошачима, и даље ћемо континуирано радити на едукацији и заштити потрошачких права.

Инспекторат Републике Српске позива грађане да се обрате институцији у сваком случају када сматрају да су им права на било који начин ускраћена. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима дјелују на тржишту и да укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh