РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:32 23.11.2018

На подручју Градишке инспекција одузела око 780 m³ шумских дрвних сортимената

Републичка шумарска инспекција је протекле седмице у оквиру активности на сузбијању бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената, од неколико физичких и правних лица на подручју Градишке одузела око 780 метара кубних шумских дрвних сортимената, чија вриједност се процјењује на око 56.670 КМ. Наведене активности извршене су уз подршку Полицијске управе Градишка.

Инспекцијском контролом утврђено је да дрвни сортименти затечени код субјеката контроле нису жигосани шумским жигом, нису обројчени и за исте нису издати отпремни искази, односно немају доказ о порјеклу. Према изјави одговорних лица дрвни сортименти потичу са приватних шумских парцела, те је у наставку поступка извршена и контрола из области газдовања приватним шумама.

У оквиру планских задатака, редовних и ванредних контрола, републичка шумарска инспекција је у овој години у 230 случајева одузела шумске дрвне сортименте у укупној количини од 1.880 метара кубних чија вриједност се процјењује на 153.810 КМ.

Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету. Такође, надлежним Центрима јавне безбједности и тужилаштвима упућен је велики број информација о сумњи да би се у одређеним ситуацијама могло радити о кривичним дјелима, те да је за исте потребно провести додатне истраге.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh