РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:38 15.02.2018

На снагу ступио сет нових правилника који регулишу промет хране за посебне прехрамбене потребе

Инспекторат Републике Српске обавјештава привредне субјекте у пословању с храном да овог мјесеца на снагу ступа сет нових правилника који регулишу услове које треба да испуњава храна намијењена за посебне прехрамбене потребе, како би се иста могла прометовати на тржишту Републике Српске.

Предметни подзаконски акти донешени су са циљем прецизнијег уређења ове материје, те постизања адекватног нивоа заштите здравља и интереса потрошача и произвођача, те ефикасног функционисања тржишта, а ријеч је о:

  • Правилнику о поступку и условима уписа и брисања, садржају и начину вођења регистра хране за посебне прехрамбене потребе, регистра додатка исхрани и регистра хране обогаћене нутријентима,
  • Правилнику о храни обогаћеној нутријентима,
  • Правилнику о храни погодној за лица нетолерантна на глутен,
  • Правилнику о храни намјењеној за употребу у енергетски ограниченој исхрани за смањење тјелесне масе,
  • Правилнику о додатцима исхрани и
  • Правилнику о храни за медицинске потребе.

Новим подзаконским актима дефинисано је да субјекти у пословању с храном прије стављања на тржиште Републике Српске хране за посебне прехрамбене потребе, додатака исхрани и хране обогаћене нутријентима, подносе Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске захтјев за упис у прописане регистре. У складу са процедурама уз захтјев је потребно између осталог приложити и стручно мишљење и аналитички извјештај Института за јавно здравство Републике Српске.

Инспекторат Републике Српске позива субјекте у пословању с храном да благовремено предузму потребне мјере како би своје пословање ускладили са законским измјенама.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh