РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:53 10.10.2016

Набављени мјерни уређаји за инспекцијски надзор у вриједности од 11.000 КМ

У оквиру пројекта Унапређење инвестиционог окружења и институционалног јачања - ICIS" који се финансира грант средствима Шведске агенције за међународни развој (SIDA), а администрира га Међународна банка за обнову и развој (WB IBRD), Инспекторат Републике Српске је набавио опрему у вриједности од око 11.000 КМ, за потребе инспекције за храну, фитосанитарне и пољопривредне, те здравствене инспекције.

Набављени су различити мјерни инструменти помоћу којих ће инспектори на брз и једноставан начин обавити контролу основних параметара у контролисаној области надзора, а коју су кључни за даљи ток инспекцијског надзора.

Уређаји за мјерење нејонизујућег зрачења, као што су: уређај за мјерење електрормагнетних поља (EMF) и екстремно ниских фреквенција (ELF), уређај за мјерење електромагнетних поља (EMF) високих фреквенција RF EMF мјерач снаге, ручни UVA – UVB радиометар, ручни UVC радиометар, значајно ће унаприједити надзор над објектима нејонизујућег зрачења као што су базне станице мобилне телефоније, радио и телевизијски објекти, козметички салони са апаратима који емитују UV зрачење и други објекти.

Такође, набављени су и: термо-анемометар са меморијом, интерфејсом и софтвером, са функцијом израчунавања просторне струје (количина протока), водоотпорни дигитални термометар са сондом, мјерач за pH и хлор, ручни рефрактометар и други уређаји, чија употреба ће омогућити ефикаснији инспекцијски надзор.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh