РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:49 19.07.2018

Наложено уништавање 744 килограма хране

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске свакодневно врше контролу производње и промета хране, а са циљем да намирнице која се прометује у Републици Српској буду здравствено исправне и безбједне за људску употребу.

Инспектори контролишу хигијенске услове објекта и околине, опрему, исправност расхладних уређаја, начин чувања хране, доказе о здравственом стању лица која раде са храном, декларације, евиденције о извршеним анализама и друго.

Републичка ветеринарска инспекција и инспекција за храну су за првих шест мјесеци ове године у унутрашњем надзору извршиле 1.069 контрола субјеката у пословању са храном, као што су посластичарнице, ресторани, роштиљнице, продавнице, меснице, сабирна мјеста за млијеко, клаонице, пакирни центри за јаја и други.

Утврђивање здравствено неисправне хране је много рјеђе од утврђивања разних неправилности које за посљедицу могу имати неисправну храну као што су недовољна хигијена објекта, неадекватно складиштење и чување хране, означавање и декларисање сировина и производа, санитарни прегледе запослених лица и слично. Када се констатује ова врста неправилности инспектори предузимају мјере којима налажу отклањање истих.

У случајевима када се утврди да храна не испуњава прописане параметре квалитета и здравствене исправности, инспектори налажу њено уништавање. У првом полугодишту ове године по налогу републичке инспекције уништено је 744 килограма хране која је неприкладна за људску употребу због неодговарајуће декларације и протеклог рока употребе. Најчешће су то производи који по својој природи имају краћи рок трајања употребе, као што су млијечни и месни производи, освјежавајућа пића, кондиторски производи и слично.

Важно је истаћи да је ријеч о појединачним случајевима у којима су затечене мање количине хране, јер велике количине хране протеклог рока употребе сами трговци повлаче из промета јер на основу уредне документације о отпису могу вратити дио плаћеног пореза.

На основу свега наведеног можемо рећи да се на тржишту Републике Српске прометује контролисана храна. Контроле које проводи инспекција су свеобухватне, од примарне производње до готовог производа.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh