РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:13 30.07.2018

Од 1.228 испитаних узорака горива, 19 није усклађено са прописима

У првом полугодишту ове године у оквиру контроле квалитета течних нафтних горива, републичка техничка инспекција је извршила 456 контрола на бензинским пумпним станицама, терминалима и складиштима течних нафтних горива. За потребе лабораторијског испитивања параметара квалитета узето је 1.228 узорака горива.

Лабораторијским анализама су у 19 случаја или 1,5% утврђена одступања у односу на параметре дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива, а иста су се најчешће односила на снижену тачку паљења.

За субјекте код којих се анализом докаже да су прометовали течна нафтна горива која нису била усклађена са Одлуком о квалитету течних нафтних горива прописане су казне за правно лице 20.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу 5.000 КМ.

Ресорна министарства и контролни органи су у протеклим годинама предузели низ законодавних и контролних мјера које су резултирале сузбијањем злоупотреба на тржишту нафтних деривата. Остваривањем позитивних резултата испуњени сви предуслови за унапређење захтјева квалитета горива које се прометује на тржишту Републике Српске.

Контрола квалитета горива врши се и у спољнотрговинском промету, приликом увоза, а према прописаном Програму утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива, који доноси Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. На основу резултата анализа из претходних година може се рећи да приликом увоза течних нафтних горива нису утврђена одступања у квалитету.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh