РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:10 25.02.2019

Одржан годишњи састанак републичких фитосанитарних и пољопривредних инспектора

Републички фитосанитарни и пољопривредни инспектори Републике Српске одржали су 23. и 24. фебруара 2019. године редовни годишњи састанак, на којем су анализирали рад и резултате остварене у протеклом периоду, разматрали планове рада за ову годину, те дискутовали о питањима која су актуелна у овој области инспекцијског надзора.

Састанку су присуствовали и Зоран Малетић, помоћник министра за пољопривреду и рурални развој у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, те Горан Перковић, директор Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, са сарадницима.

Драган Матаруга, главни републички пољопривредни инспектор на почетку састанка презентовао је податке о резултатима рада републичке инспекције у 2018. години, указујући на чињеницу да је ова инспекција у протеклој години реализовала бројне планиране активности. Посебна пажња усмјерена је на контроле у спољнотрговинском надзору, преглед и узорковање пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу, процјену ризика приликом прегледа пошиљку и предузимање мјера у случају сумње на неправилности, а све у циљу заштите домаће пољопривредне производње.

Контрола хране биљног поријекла приликом увоза, такође је била једна од тема које су разматране, с обзиром да је ријеч о пословима који су однедавно у надлежности ове инспекције. Циљ прегледа пошиљки воћа, поврћа и житарица за исхрану људи је примарно заштита здравља потрошача и обезбјеђивање прописаног квалитета производа.

С обзиром да је најзначајнији инструмент за рад инспекције квалитетна законска регулатива, главни републички пољопривредни инспектор приказо је преглед актуелне законске регулативе по којој поступа пољопривредна инспекција, док је Ајла Даутбашић, стручни савјетник за заштиту здравља биља у Управи Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, представила законску регулативу ЕУ у области заштите здравља биља, а чија примјена се у наредном периоду очекује и у Босни и Херцеговини.

Кроз одржане презентације, дискусије о практичним примјерима, разматрање и анализу законске регулативе и других актуелних тема, учесницу су имали прилику размијенити искуства и идеје о будућим правцима дјеловања, како би се што ефикасније одговорило изазовима у овој области.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh