РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:39 24.08.2018

Одржан радни састанак о контроли измјена и допуна Закона о раду

Републичка инспекција рада, представници Министарства финансија Републике Српске, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Пореске управе Републике Српске одржали су 23.08.2018. године у Инспекторату Републике Српске радни састанак, чија тема је била контрола примјене измјена и допуна Закона о порезу на доходак и Закона о раду, а у вези са повећањем плата радника у Републици Српској кроз измјене законодавног оквира.

У дијелу надлежности Инспектората Републике Српске, измјене Закона о раду односе се на нову дефиницију плате, обавезе измјене и усклађивања уговора о раду, обавезе измјене и усклађивање општих аката послодавца у складу са новом дефиницијом плате, рокове за потписивање нових уговора, рокове за измјену општих аката послодавца, те казнене одредбе.

Надлежна министарства су у протеклим данима у циљу упознавања привредних субјеката са новима одредбама прописа и њиховом практичном примјеном организовали низ едукација и семинара за послодавце.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh