РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:59 16.03.2018

Одржан састанак Радне групе за анализу стања у области инспекција

Представници Инспектората Републике Српске присустовали су данас првом састанку Радне групе за анализу стања у области инспекција на свим нивоима власти у Републици Српској, а у оквиру Програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године којим је планирана реформа у области инспекцијског надзора.

Предраг Томић, директор Инспектората Републике Српске и Лејла Решић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске, усагласили су план рада којим би до краја маја требало извршити свеобухватну анализа организације инспекцијског система, као и потешкоћа са којима се у раду сусрећу инспекцијски органи и пословна заједница.

У складу са резултатима анализе предузеће се мјере у циљу јачања функционалне повезаности инспекцијама на свим нивоима, ефикаснијег и ефективнијег организовања инспекцијског надзора, економичнијег коришћења расположивих ресурса, као и смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката.

Радну групу чине представници Министарства управе и локалне самоуправе, Инспектората и Савеза општина и градова Републике Српске.

Паралелно са формирањем ове радне групе у оквиру Инспектората је такође формирана радна група која са представницима реалног сектора (Привредна комора, Удружење послодаваца...) треба да понуди најбоље и најефикасније ријешење у оквиру задане реформе инспекцијског надзора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh